جدول فهرست دوره های آموزشی مورد ارائه (اجرا شده سال 1402)
 

​​​​​​​

دوره تاریخ پایان
بيوريتم، خطاي انساني و حوادث (9225) ۱۴۰۲/۱۲/۱۵  
پيشگيري و كنترل عوامل خطرساز بيماري‎هاي قلبي و عروقي (TGCM-1055) ۱۴۰۲/۱۲/۱۰  
خانواده متعالی در اسلام (TGCM-1095) ۱۴۰۲/۱۲/۱۰  
بيوريتم، خطاي انساني و حوادث (9225) ۱۴۰۲/۱۲/۱۰  
فرهنگ سازماني (TGCM-1086) ۱۴۰۲/۱۲/۰۹  
بيوريتم، خطاي انساني و حوادث (9225) ۱۴۰۲/۱۲/۰۹  
اصول ممیزی فرایند ها بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت (2280) ۱۴۰۲/۱۲/۰۹  
تربیت و توانمندسازی ارزیابان صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی (652001) ۱۴۰۲/۱۲/۱۰  
آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت (Tim-3002) ۱۴۰۲/۱۲/۱۰  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۲/۰۳  
 آشنائي با مديريت پيمان و قراردادها (ویژه مدیران شهری) (8024) ۱۴۰۲/۱۲/۰۳  
آیین نگارش و مکاتبات اداری (8340) ۱۴۰۲/۱۲/۰۵  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۲/۰۲  
آیین نامه برگزاری مناقصه و مزایده در معاملات داخلی (8599) ۱۴۰۲/۱۲/۱۵  
پيشگيري و مديريت تنش هاي اجتماعي (8930) ۱۴۰۲/۱۲/۰۲  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱  
آمادگي و مقابله با حوادث طبيعي و غيرمترقبه (TGCM-1002) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱  
بهره وری و تكنيك های اندازه گيری آن (TGCM-1011) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱  
مهارت های حرفه‌ای و اداری كار با رایانه (TGCM-1065) ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۳۰  
بهره وری و تكنيك های اندازه گيری آن (TGCM-1011) ۱۴۰۲/۱۲/۱۵  
پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل (TGCM-1043) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱  
نرم‎افزار Arc GIS (ژئوديتابيس) (پيشرفته 2) (1095) ۱۴۰۲/۱۲/۰۸  
بيوريتم، خطاي انساني و حوادث (9225) ۱۴۰۲/۱۱/۳۰  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۲۹  
بيوريتم، خطاي انساني و حوادث (9225) ۱۴۰۲/۱۱/۲۹  
عینک های آفتابی و فیلترهای اپتیکی (GE-23) ۱۴۰۲/۱۲/۱۱  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۲۶  
روش پاسخگویی به مراجعین (8667) ۱۴۰۲/۱۱/۳۰  
مدیریت تعارض منافع در صنعت آب وبرق (TGCM-1104) ۱۴۰۲/۱۱/۲۵  
آشنایی با اصول عایق ها و فشار قوی (3518) ۱۴۰۲/۱۲/۰۱  
مهارت های حرفه‌ای و اداری كار با رایانه (TGCM-1065) ۱۴۰۲/۱۱/۲۹  
ويديومتري شبکه هاي جمع آوري فاضلاب و تعيين وضعيت آن براساس ضابطه 677 (2791) ۱۴۰۲/۱۱/۲۴  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۲۴  
آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز (TIM-3001) ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  
مهارت های حرفه‌ای و اداری كار با رایانه (TGCM-1065) ۱۴۰۲/۱۱/۲۸  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۲۵  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۱۸  
نظارت و كنترل در نظام اداری (8427) ۱۴۰۲/۱۱/۲۳  
استفاده کاربردی از تواناییهای سامانه اطلاعات مکانی در حوزه آب و برق (7155) ۱۴۰۲/۱۱/۱۹  
سامانه فرماندهي حادثه (ICS) سطح 100 (8933) ۱۴۰۲/۱۱/۱۸  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۱۷  
انواع صورتهای مالی (8571) ۱۴۰۲/۱۲/۰۷  
آشنایی با بویلرهای بازیاب حرارتی (ME-38) ۱۴۰۲/۱۱/۱۸  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۱۶  
احكام زندگی در اسلام (TGCM-1034) ۱۴۰۲/۱۱/۳۰  
آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق (3336) ۱۴۰۲/۱۱/۱۸  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۱۵  
آموزش نرم افزار Power BI (7179) ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  
آشنایی با استاندارد های شبکه های توزیع (3516) ۱۴۰۲/۱۱/۱۵  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۱۲  
تحلیل بدافزار (7104) ۱۴۰۲/۱۱/۱۳  
آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق (3336) ۱۴۰۲/۱۱/۱۴  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۱۱  
مديريت سبز (TGCM-1090) ۱۴۰۲/۱۱/۳۰  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۱۰  
اعتبارات اسنادی (8353) ۱۴۰۲/۱۱/۱۱  
آشنایی با قوانین و آیین نامه های مزایده و مناقصه (8583) ۱۴۰۲/۱۱/۱۰  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۰۹  
بهره برداری و تعمیرات دیزل (3289) ۱۴۰۲/۱۱/۱۱  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۱۱/۰۸  
آشنایی با مبانی برق بخش توزیع (3507) ۱۴۰۲/۱۱/۱۰  
آيين مديريت (9017) ۱۴۰۲/۱۱/۰۹  
مدیریت پیمان (2631) ۱۴۰۲/۱۱/۱۸  
آشنایی با قانون کار (8010) ۱۴۰۲/۱۱/۰۵  
جهاد تبیین در گام دوم انقلاب (TGCM-1109) ۱۴۰۲/۱۱/۰۵  
VCP (VMWare) (7140) ۱۴۰۲/۱۱/۱۳  
اصول و فنون مذاکره و مدیریت تعارض (MG-79) ۱۴۰۲/۱۱/۳۰  
مدیریت تعارض منافع در صنعت آب وبرق (TGCM-1104) ۱۴۰۲/۱۱/۰۴  
ISO 14001 (2001) ۱۴۰۲/۱۱/۱۰  
مدیریت بازاریابی و فروش (MG-76) ۱۴۰۲/۱۱/۰۶  
آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری (3531) ۱۴۰۲/۱۱/۰۸  
اصول ممیزی فرایند ها بر اساس استانداردهای مدیریت کیفیت (2280) ۱۴۰۲/۱۱/۰۴  
الکتروشیمی و خوردگی (3132) ۱۴۰۲/۱۱/۱۴  
مدیریت پیمان (2631) ۱۴۰۲/۱۱/۱۶  
آشنایی با الکتروموتورها و تابلوهای راه انداز و تست، راه اندازی و نگهداشت و بهره‏برداری از آنها (2795) ۱۴۰۲/۱۱/۱۵  
داده کاوي 2 (Data Mining) (7114) ۱۴۰۲/۱۱/۰۳  
آسیب شناسی خانواده (TGCM-1096) ۱۴۰۲/۱۱/۰۱  
اصول بازار سرمایه (8007) ۱۴۰۲/۱۱/۰۸  
کمک های اولیه (3329) ۱۴۰۲/۱۱/۰۳  
مباني HSE (3080) ۱۴۰۲/۱۱/۰۳  
مجازی سازی مرکز داده  Vmware-DCV (7143) ۱۴۰۲/۱۱/۱۱  
آشنایی با قوانین سازمان بازرسی کل کشور (8329) ۱۴۰۲/۱۰/۲۸  
ISO 50001 مدیریت انرژی (مبانی و تشریح الزامات و مستندسازی) (4150) ۱۴۰۲/۱۱/۰۱  
آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق (3336) ۱۴۰۲/۱۱/۰۱  
تربیت و توانمندسازی ارزیابان صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی (652001) ۱۴۰۲/۱۱/۰۴  
ISO 14001 (2001) ۱۴۰۲/۱۰/۳۰  
اصول بازار سرمایه (8007) ۱۴۰۲/۱۲/۰۲  
مدیریت پیمان (2631) ۱۴۰۲/۱۱/۳۰  
مستندسازی تجربیات (8771) ۱۴۰۲/۱۰/۲۸  
مدیریت تعارض منافع در صنعت آب وبرق (TGCM-1104) ۱۴۰۲/۱۰/۲۷  
اصول ایمنی در انبارها (8528) ۱۴۰۲/۱۱/۰۳  
صورتهاي مالي در حسابداري (8698) ۱۴۰۲/۱۰/۳۰  
مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر (8778) ۱۴۰۲/۱۰/۲۷  
ارتعاش محورها و بالانسینگ (3232) ۱۴۰۲/۱۱/۰۴  
عرضه و فروش بخش آب و فاضلاب  (2149) ۱۴۰۲/۱۱/۲۳  
آشنایی با شاخص های مصرف بهینه (2071) ۱۴۰۲/۱۰/۲۷  
آشنایی با دستورالعمل ها و آئین نامه‌های تخصصی برق (3782) ۱۴۰۲/۱۰/۲۶  
عرضه و فروش بخش آب و فاضلاب  (2149) ۱۴۰۲/۱۱/۲۹  
 آشنائي با مديريت پيمان و قراردادها (ویژه مدیران شهری) (8024) ۱۴۰۲/۱۰/۲۵  
پولشویی (8091) ۱۴۰۲/۱۰/۲۵  
مطالعات مالی و اقتصادی طرحها (8772) ۱۴۰۲/۱۱/۲۱  
روشهاي اندازه گيري و افزايش راندمان نيروگاههاي گازي و سيكل تركيبي (4026) ۱۴۰۲/۱۰/۲۷  
اينفوگرافيک پيشرفته (7157) ۱۴۰۲/۱۰/۳۰  
روابط سالم زوجين (TGCM-1102) ۱۴۰۲/۱۰/۲۴  
مقدماتی اپتیک وعینک (GE-38) ۱۴۰۲/۱۱/۱۳  
آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق (3336) ۱۴۰۲/۱۰/۲۴  
روابط سالم زوجين (TGCM-1102) ۱۴۰۲/۱۰/۲۱  
مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر (8778) ۱۴۰۲/۱۰/۲۰  
شناسایی و ارزیابی ریسک در آزمایشگاه (2827) ۱۴۰۲/۱۰/۱۹  
اصول برنامه ‏ریزی (8529) ۱۴۰۲/۱۲/۱۵  
روابط سالم زوجين (TGCM-1102) ۱۴۰۲/۱۰/۱۹  
نحوه ارزیابی مالی مناقصات (5019) ۱۴۰۲/۱۰/۲۴  
پویایی سازمانی و فردی(بهره وری) (9035) ۱۴۰۲/۱۰/۱۸  
مدیریت ارتباط با مشتری CRM (8731) ۱۴۰۲/۱۰/۱۷  
پویایی سازمانی و فردی(بهره وری) (9035) ۱۴۰۲/۱۰/۱۷  
روابط سالم زوجين (TGCM-1102) ۱۴۰۲/۱۰/۱۷  
الکتروشیمی و خوردگی (3132) ۱۴۰۲/۱۰/۲۶  
VCP (VMWare) (7140) ۱۴۰۲/۱۰/۲۸  
ایمنی و بهداشت محیط کار (TGCM-1009) ۱۴۰۲/۱۰/۱۴  
اصول تهیه و تفسیر نقشه‌های هم‌پتانسیل آبهای زیرزمینی (1527) ۱۴۰۲/۱۱/۰۳  
شناخت اصول فنی و نظارت بر اجرای شبکه آب و فاضلاب (2475) ۱۴۰۲/۱۰/۳۰  
آشنایی با رله ها و حفاظت در بخش انتقال (3344) ۱۴۰۲/۱۰/۲۰  
تربیت فرزند (TGCM-1098) ۱۴۰۲/۱۰/۱۳  
انواع بازارهای سرمایه در بورس اوراق بهادار (8569) ۱۴۰۲/۱۰/۲۵  
كمك‌هاي اوليه و فوريت‌هاي پزشكي – امدادي (TGCM-1028) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲  
ایمنی و بهداشت محیط کار (TGCM-1009) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲  
تربیت فرزند (TGCM-1098) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲  
تربیت فرزند (TGCM-1098) ۱۴۰۲/۱۰/۱۱  
تراشکاری تخصصی (3293) ۱۴۰۲/۱۱/۲۹  
تربیت فرزند (TGCM-1098) ۱۴۰۲/۱۰/۱۰  
فنون پذیرایی و تشریفات اداری (ویژه آبدارچیان) (p4111) ۱۴۰۲/۱۰/۰۹  
مجازی سازی مرکز داده  Vmware-DCV (7143) ۱۴۰۲/۱۱/۰۶  
آشنایی با تجهیزات و شبکه‌های بیسیم (Wireless)  (7040) ۱۴۰۲/۱۱/۲۵  
مدیریت دانش و تغییر در سازمان (MG-113) ۱۴۰۲/۱۰/۰۷  
دیسپاچینگ (3191) ۱۴۰۲/۱۰/۲۱  
ایمنی و بهداشت محیط کار (TGCM-1009) ۱۴۰۲/۱۰/۰۷  
مدیریت محیط زیست در نیروگاهها (4050) ۱۴۰۲/۱۰/۳۰  
برنامه ايمني آب (2765) ۱۴۰۲/۱۰/۱۷  
درآمدها و انواع آن (8384) ۱۴۰۲/۱۰/۲۸  
آشنایی با رله ها و حفاظت در شرکتهای توزیع (3536) ۱۴۰۲/۱۰/۰۶  
فنون پذیرایی و تشریفات اداری (ویژه آبدارچیان) (p4111) ۱۴۰۲/۱۰/۰۶  
گزارش نویسی فنی (1393) ۱۴۰۲/۱۰/۱۲  
ایمنی و بهداشت محیط کار (TGCM-1009) ۱۴۰۲/۱۰/۰۵  
گزارش نویسی فنی (1393) ۱۴۰۲/۱۰/۱۱  
پویایی سازمانی و فردی(بهره وری) (9035) ۱۴۰۲/۱۰/۰۵  
مدیریت پیمان (8743) ۱۴۰۲/۱۱/۱۱  
مدلسازی فرایندها با استفاده از BPMN در نرم ‏افزارهای Visio و Visual Paradigm (5020) ۱۴۰۲/۱۱/۰۸  
گزارش نویسی فنی (1393) ۱۴۰۲/۱۰/۱۰  
پویایی سازمانی و فردی(بهره وری) (9035) ۱۴۰۲/۱۰/۰۴  
گزارش نویسی فنی (1393) ۱۴۰۲/۱۰/۰۹  
پویایی سازمانی و فردی(بهره وری) (9035) ۱۴۰۲/۱۰/۰۳  
مدیریت تکنولوژی (MG-112) ۱۴۰۲/۱۱/۲۵  
ایمنی و بهداشت محیط کار (TGCM-1009) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  
بازآموزی سیستم های AC,DC (EC-47) ۱۴۰۲/۱۰/۱۱  
مديريت سبز (TGCM-1090) ۱۴۰۲/۰۹/۲۹  
انشعابات آب شهری ( خاص صنعت آب و فاضلاب ) (8568) ۱۴۰۲/۱۰/۱۰  
مقابله با بحران (TGCM-1091) ۱۴۰۲/۰۹/۲۹  
مدلسازي داده هاي مکاني (7108) ۱۴۰۲/۰۹/۲۹  
پایتون و كاربرد آن در مهندسی عمران (WS-10) ۱۴۰۲/۰۹/۲۹  
آشنایی با مفاهیم شبکه های هوشمند الکتریکی (3022) ۱۴۰۲/۱۰/۰۶  
بازآموزی سیستم های AC,DC (EC-47) ۱۴۰۲/۱۰/۱۰  
مديريت بحران درشبكه هاي توزيع نيروي برق (ویژه مدیران شهری) (3053) ۱۴۰۲/۰۹/۲۸  
کارگاه مدیریت استرس در محیط کار (TGCM-1107) ۱۴۰۲/۰۹/۲۸  
ابزارهای توسعه و توانمندسازی منابع انسانی (8506) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  
بازآموزی سیستم های AC,DC (EC-47) ۱۴۰۲/۱۰/۰۹  
استانداردهای بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی ISO55000-55001-55002 (3810) ۱۴۰۲/۰۹/۲۵  
حکمرانی آب و انرژی (5026) ۱۴۰۲/۱۰/۱۳  
ممیزی مصرف آب (2685) ۱۴۰۲/۱۰/۲۰  
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (8366) ۱۴۰۲/۱۰/۰۵  
حسابرسی مدیریت (8663) ۱۴۰۲/۰۹/۲۳  
روش پاسخگویی به مراجعین (8667) ۱۴۰۲/۰۹/۲۲  
آشنایی با قوانین و آیین نامه های مزایده و مناقصه (8583) ۱۴۰۲/۰۹/۲۳  
انتخاب رویکردهای تعالی محور در استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی (5044) ۱۴۰۲/۱۰/۰۶  
استانداردهای بین المللی مدیریت دارایی های فیزیکی ISO55000-55001-55002 (3810) ۱۴۰۲/۰۹/۲۲  
انتخاب رویکردهای تعالی محور در استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی (5044) ۱۴۰۲/۱۰/۰۶  
ایمنی و بهداشت محیط کار (TGCM-1009) ۱۴۰۲/۰۹/۲۱  
مدلسازی فرایندها با استفاده از BPMN در نرم ‏افزارهای Visio و Visual Paradigm (5020) ۱۴۰۲/۱۰/۱۰  
آشنایی با نظام و آیین نامه دورکاری (TGCM-1045) ۱۴۰۲/۰۹/۲۰  
 آشنائي با مديريت پيمان و قراردادها (ویژه مدیران شهری) (8024) ۱۴۰۲/۰۹/۲۱  
ارزیابی اقتصادی پروژه های صنعت برق با استفاده از نرم افزار تخصصی COMFAR (EC-48) ۱۴۰۲/۰۹/۲۸  
كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت (9083) ۱۴۰۲/۰۹/۲۰  
َDCS  مقدماتی (3147) ۱۴۰۲/۰۹/۲۸  
عینک های آفتابی و فیلترهای اپتیکی (GE-23) ۱۴۰۲/۱۰/۰۸  
تهویه مطبوع مقدماتی (ME-37) ۱۴۰۲/۰۹/۱۷  
آشنایی با فهرست بهای توزیع و نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها (شرکت‌های توزیع نیروی برق) (3789) ۱۴۰۲/۰۹/۱۶  
آشنایی با فهرست بهای توزیع و نحوه تعدیل آحاد بهای پیمان‌ها (شرکت‌های توزیع نیروی برق) (3789) ۱۴۰۲/۰۹/۱۶  
آشنایی با انواع حریمها در شبکه های توزیع (3520) ۱۴۰۲/۰۹/۱۸  
مباني علم حقوق (9088) ۱۴۰۲/۰۹/۱۶  
آشنايي با مفاهيم فني صنعت آب و فاضلاب (2026) ۱۴۰۲/۱۰/۲۴  
مديريت بحران درشبكه هاي توزيع نيروي برق (ویژه مدیران شهری) (3053) ۱۴۰۲/۰۹/۱۵  
آشنایی با طرق عادی و فوق العاده اعتراض به آرای قضایی (8008) ۱۴۰۲/۰۹/۱۵  
روش پاسخگویی به مراجعین (8667) ۱۴۰۲/۰۹/۱۵  
مباني علم حقوق (9088) ۱۴۰۲/۰۹/۱۵  
مقابله با بحران (TGCM-1091) ۱۴۰۲/۰۹/۱۴  
آسیب شناسی خانواده (TGCM-1096) ۱۴۰۲/۰۹/۱۴  
ایمنی و بهداشت محیط کار (TGCM-1009) ۱۴۰۲/۰۹/۱۴  
مباني علم حقوق (9088) ۱۴۰۲/۰۹/۱۴  
 ترمیک آیلتس 2 (IELTS.2) ۱۴۰۲/۱۲/۱۲  
آئین نامه مالی و معاملاتی، ضوابط و مقررات حاكم بر اموال دولتی و اموال دانشگاه ها-2 (MG-73) ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (8366) ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  
كارگاه محاسبه ضخامت عدسي (GE-30) ۱۴۰۲/۰۹/۱۰  
مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر (8778) ۱۴۰۲/۰۹/۱۹  
روش پاسخگویی به مراجعین (8667) ۱۴۰۲/۰۹/۰۸  
پاسخگویی و مشتری فرمانی در روابط عمومی (8090) ۱۴۰۲/۰۹/۰۸  
رویکرد اجتماعی در مدیریت آب، مؤلفه‌ها و فرایندها (5024) ۱۴۰۲/۰۹/۰۷  
آشنایی با اصول انبارداری و مدیریت انبارها (8575) ۱۴۰۲/۰۹/۰۸  
بازآموزی سیستم های AC,DC (EC-47) ۱۴۰۲/۰۹/۲۰  
َDCS  مقدماتی (3147) ۱۴۰۲/۰۹/۱۵  
روش پاسخگویی به مراجعین (8667) ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  
تجزیه و تحلیل صورتهای مالی (8366) ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  
بازآموزی سیستم های AC,DC (EC-47) ۱۴۰۲/۰۹/۱۹  
ابزاردقیق صنعتی (2118) ۱۴۰۲/۱۰/۰۲  
پدافند غیر عامل -مبانی ، اصول و شیوه های پدافند غیر عامل (TGCM-1043) ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  
بازآموزی سیستم های AC,DC (EC-47) ۱۴۰۲/۰۹/۱۸  
دوره تربیت مدرس آیلتس (WT-120) ۱۴۰۲/۱۰/۲۹  
کارگاه مقدماتی ساخت فریم چوبی دست ساز (GE-41) ۱۴۰۲/۰۹/۰۳  
GIS مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع (3003) ۱۴۰۲/۰۹/۲۲  
مباني علم حقوق (9088) ۱۴۰۲/۰۹/۰۲  
روابط كار (9063) ۱۴۰۲/۰۹/۰۲  
آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق (3336) ۱۴۰۲/۰۹/۰۵  
نرم‎افزار Arc GIS (ژئوديتابيس) (پيشرفته 2) (1095) ۱۴۰۲/۰۹/۱۵  
اصول انبارداری و انبارگردانی (8527) ۱۴۰۲/۰۹/۲۱  
تربیت و توانمندسازی ارزیابان صلاحیت حرفه ای نیروی انسانی (652001) ۱۴۰۲/۰۹/۰۸  
مباني علم حقوق (9088) ۱۴۰۲/۰۹/۰۱  
روابط كار (9063) ۱۴۰۲/۰۹/۰۱  
GIS مقدماتی در بخش انتقال و فوق توزیع (3003) ۱۴۰۲/۰۹/۲۰  
مقابله با بحران (TGCM-1091) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  
ارزيابي و مديريت ريسک (مشترک صنعت آب و برق) (8032) ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  
تربيت ارزياب سامانه هاي  گندزدايي (2398) ۱۴۰۲/۰۹/۰۱  
مباني علم حقوق (9088) ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  
روابط كار (9063) ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  
كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت (9083) ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  
بازآموزی سیستم های AC,DC (EC-47) ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  
تصفیه بی‎هوازی فاضلاب (2095) ۱۴۰۲/۰۹/۲۷  
آشنایی با طرح طبقه بندی مشاغل، آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی آن (8326) ۱۴۰۲/۰۹/۰۱  
بازآموزی سیستم های AC,DC (EC-47) ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  
تشکیلات و سازماندهی (8626) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۸/۲۹  
آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق (3336) ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  
كاربرد فناوري اطلاعات در مديريت (9083) ۱۴۰۲/۰۸/۲۸  
بازآموزی سیستم های AC,DC (EC-47) ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  
دوره تربیت مدرس  فرانسه (TTC5) ۱۴۰۲/۱۰/۰۸  
ممیزی انرژی (ME-36) ۱۴۰۲/۰۹/۰۹  
بهره برداری وCIPسیستمEDI (ME-34) ۱۴۰۲/۰۸/۲۵  
شستشوی شیمیایی بویلر (ME-35) ۱۴۰۲/۰۸/۲۵  
آشنایی با تجهیزات و لوازم اندازه گیری (3531) ۱۴۰۲/۰۹/۰۲  
حکمرانی آب و انرژی (5026) ۱۴۰۲/۰۹/۱۴  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۸/۲۵  
ضوابط و اصول حاکم بر قراردادها (8699) ۱۴۰۲/۰۸/۲۸  
کارگاه ممیزی داخلی IMS (WS-09) ۱۴۰۲/۰۸/۲۳  
مديريت بحران (9099) ۱۴۰۲/۰۸/۲۹  
تربيت ارزياب سامانه هاي  گندزدايي (2398) ۱۴۰۲/۰۸/۲۴  
خلاقیت و نوآوری(فردی) (9057) ۱۴۰۲/۰۸/۲۳  
ضوابط ايمني و بهداشتي كاركنان بهره‌بردار از شبكه و تصفيه‌خانه‌هاي فاضلاب (بازنگري اول) (2267) ۱۴۰۲/۰۹/۱۲  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۸/۲۴  
سیستم های حفاظت نیروگاه (4055) ۱۴۰۲/۰۹/۱۳  
خلاقیت و نوآوری(فردی) (9057) ۱۴۰۲/۰۸/۲۲  
HSE – MS (3081) ۱۴۰۲/۰۹/۰۱  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۸/۲۲  
ترمیک کره ای A1 (WT-68) ۱۴۰۲/۱۰/۳۰  
ترمیک آلمانی A2.1 (WT-49) ۱۴۰۲/۱۱/۳۰  
تربیت مدرس بزرگسالان (WT-87) ۱۴۰۲/۱۰/۰۸  
آشنایی با مقررات ایمنی شبکه برق (3336) ۱۴۰۲/۰۸/۲۳  
خلاقیت و نوآوری(فردی) (9057) ۱۴۰۲/۰۸/۲۱  
Persian-English Translator Training Course (WT-05) ۱۴۰۲/۱۱/۳۰  
 کارگاه نگارش مقالات علمی به زبان انگلیسی (Academic/W) ۱۴۰۲/۱۰/۳۰  
آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت (Tim-3002) ۱۴۰۲/۰۸/۱۸  
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان (TTC/YL) ۱۴۰۲/۱۰/۳۰  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۸/۱۸  
گزارش نویسی فنی بخش توزیع (3597) ۱۴۰۲/۰۹/۲۰  
انتخاب رویکردهای تعالی محور در استقرار مدیریت دارایی های فیزیکی (5044) ۱۴۰۲/۰۹/۰۸  
تربيت ارزياب سامانه هاي  گندزدايي (2398) ۱۴۰۲/۰۸/۱۷  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۸/۱۷  
سیستم های حفاظت نیروگاه (4055) ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  
English-Persian Translator Training Course (WT-04) ۱۴۰۲/۱۱/۳۰  
مهندس دومی کارگاه مکانیک (ME-14) ۱۴۰۲/۰۸/۱۷  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۸/۱۵  
سرمایه اجتماعی (9170) ۱۴۰۲/۰۸/۱۴  
دوره ترجمه شفاهی پیاپی (Trans/OC) ۱۴۰۲/۰۹/۰۲  
حفاظت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه (3618) ۱۴۰۲/۰۹/۰۵  
دوره تربیت مدرس TESOL (TESOL) ۱۴۰۲/۱۱/۱۱  
مقدماتی اپتیک وعینک (GE-38) ۱۴۰۲/۰۹/۰۳  
آشنایی با اتوماسیون توزیع (3515) ۱۴۰۲/۰۸/۱۶  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۸/۱۱  
رواناب سطحی و کنترل سیلاب (1529) ۱۴۰۲/۰۸/۱۷  
آشنایی با عیوب ایستگاههای پمپاژ (2076) ۱۴۰۲/۰۸/۱۱  
آشنایی با استانداردهای ایمنی و محیط زیست (3346) ۱۴۰۲/۰۸/۲۸  
پمپ، فن و كمپرسور (4036) ۱۴۰۲/۰۸/۲۹  
تربيت ارزياب سامانه هاي  گندزدايي (2398) ۱۴۰۲/۰۸/۱۰  
آشنایی با قانون دیوان محاسبات و محاسبات عمومی کشور (9012) ۱۴۰۲/۰۸/۱۶  
بازآموزی سیستم های AC,DC (EC-47) ۱۴۰۲/۰۸/۲۰  
آشنایی با اینفوگرافیک (7154) ۱۴۰۲/۰۸/۲۱  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۸/۱۰  
سرمایه اجتماعی (9170) ۱۴۰۲/۰۸/۰۸  
نقشه برداری بخش توزیع (3566) ۱۴۰۲/۰۸/۱۵  
شیوه های گردآوری داده ها (8696) ۱۴۰۲/۰۸/۱۴  
بازآموزی سیستم های AC,DC (EC-47) ۱۴۰۲/۰۸/۲۲  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۸/۰۸  
بازآموزی سیستم های AC,DC (EC-47) ۱۴۰۲/۰۸/۲۸  
سرمایه اجتماعی (9170) ۱۴۰۲/۰۸/۰۷  
عدسی های اَسفریک (GE-42) ۱۴۰۲/۰۸/۰۶  
ترمیک آلمانی A2.2 (Deu/A2.2) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  
اَبيراهی در عدسی‌های عینک و غیرعینک (GE-39) ۱۴۰۲/۰۸/۰۵  
دوره تربیت مدرس آیلتس گروه A (ZT45) ۱۴۰۲/۰۸/۲۹  
دوره تربیت مدرس آیلتس گروه B (ZT46) ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  
دوره تربیت مدرس آیلتس گروه C (ZT47) ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  
Intensive Legal English Course (WT-40) ۱۴۰۲/۱۰/۲۰  
مهارت های حرفه‌ای و اداری كار با رایانه (TGCM-1065) ۱۴۰۲/۰۸/۰۴  
ممیزی داخلی IMS (2337) ۱۴۰۲/۰۸/۰۸  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۸/۰۴  
نقشه برداری بخش توزیع (3566) ۱۴۰۲/۰۸/۱۰  
مهارت های حرفه‌ای و اداری كار با رایانه (TGCM-1065) ۱۴۰۲/۰۸/۰۳  
تربيت ارزياب سامانه هاي  گندزدايي (2398) ۱۴۰۲/۰۸/۰۳  
عرضه و فروش بخش آب و فاضلاب  (2149) ۱۴۰۲/۰۹/۰۶  
عرضه و فروش بخش آب و فاضلاب  (2149) ۱۴۰۲/۰۸/۲۸  
آیین دادرسی مدنی (8034) ۱۴۰۲/۰۸/۰۷  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۸/۰۳  
ترمیک چینی HSK3.2  (CH3.2) ۱۴۰۲/۱۰/۳۰  
ويديومتري شبکه هاي جمع آوري فاضلاب و تعيين وضعيت آن براساس ضابطه 677 (2791) ۱۴۰۲/۰۸/۰۱  
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان گروه A (ZT6) ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۸/۰۱  
آشنایی با انواع کنتورهای دیجیتالی (3526) ۱۴۰۲/۱۱/۲۶  
ایمنی و بهداشت محیط کار (TGCM-1009) ۱۴۰۲/۰۷/۲۸  
کارگاه زبان بدن (WT-142) ۱۴۰۲/۰۷/۲۸  
نقشه برداری (2713) ۱۴۰۲/۰۸/۱۱  
نقشه برداری بادوربین توتال استیشن (WS-08) ۱۴۰۲/۰۸/۱۱  
روش‌های اجرایی در ساماندهی امور اموال (8388) ۱۴۰۲/۰۷/۲۷  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۷/۲۷  
دوره تربیت مدرس آیلتس (WT-120) ۱۴۰۲/۰۹/۰۳  
عکاسی و فیلمبرداری در روابط عمومی (8165) ۱۴۰۲/۰۸/۱۰  
مطالعات پايداري سيستمهاي قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory (3104) ۱۴۰۲/۰۷/۲۷  
فرآيند آموزش و توسعه منابع انساني (8056) ۱۴۰۲/۰۸/۰۱  
شبكه +A مقدماتی  (7034) ۱۴۰۲/۰۸/۲۹  
آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف (TGCM-1041) ۱۴۰۲/۰۷/۲۵  
تحول و نوآوری (8625) ۱۴۰۲/۰۷/۲۵  
تعارض منافع در بخش دولتی (TGCM-1106) ۱۴۰۲/۰۷/۲۴  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۷/۲۶  
ترمیک آلمانی A1.1 (WT-47) ۱۴۰۲/۰۹/۳۰  
مطالعات پايداري سيستمهاي قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory (3104) ۱۴۰۲/۰۷/۲۵  
پولشویی (8091) ۱۴۰۲/۰۷/۲۳  
ترمیک چینی HSK1.1 (CH1.1) ۱۴۰۲/۰۸/۳۰  
ترمیک انگلیسی B1.2 (En2/B1.2) ۱۴۰۲/۰۹/۱۷  
ترمیک چینی HSK1.1 (CH1.1) ۱۴۰۲/۰۹/۱۰  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۷/۲۴  
ترانسفورماتور (3250) ۱۴۰۲/۰۷/۲۵  
متره و برآورد فهرست بهای رشته نقشه برداری (WS-07) ۱۴۰۲/۰۹/۰۲  
دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان (TTC/GE) ۱۴۰۲/۰۹/۰۲  
آشنایی با زبان انگلیسی تخصصی بخش توزیع (3538) ۱۴۰۲/۰۷/۲۷  
تاسیسات‌ تهویه‌ و تبرید (1182) ۱۴۰۲/۰۸/۰۳  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۷/۲۰  
اخلاق فردی، اجتماعی و اداری (TGCM-1035) ۱۴۰۲/۰۷/۲۲  
مدیریت منابع انسانی (اداره امور کارکنان) (8419) ۱۴۰۲/۰۷/۲۰  
تکنولوژی های نیازسنجی ،برنامه‏ریزی و اجرای آموزش  (8636) ۱۴۰۲/۰۷/۱۹  
آشنایی با مبانی و اصول اصلاح الگوی مصرف (TGCM-1041) ۱۴۰۲/۰۷/۱۸  
بهینه سازی نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه       (2800) ۱۴۰۲/۰۸/۱۴  
ایمنی و بهداشت کار برای کارگران تحت پوشش پیمانکاران (EC-44) ۱۴۰۲/۰۷/۱۹  

​​​​​​​