Responsive Image

 از فراگیران محترم درخواست می گردد، با مراجعه و انتخاب دوره آموزشی معرفی شده ، از  جدول فهرست دوره های آموزشی برخط مندرج در پایین این صفحه  ، و یا با کلیک بر دکمه ذیل وارد محیط کلاس مجازی شوند ، در صورتیکه برای ورود به کلاس و یا تایپ فارسی دچار مشکل می باشید ، از دسترسی ذیل(دکمه دریافت نرم افزارهای مورد نیاز کلاس مجازی- تصحیح کننده کیبرد فارسی)و توضیحات مربوطه بهره ببرید، توصیه میگردد به بخش دریافت نرم افزارهای مورد نیاز مراجعه، و Adobe Connect  را نصب نمایند در ضمن جهت ورود به كلاس از مرورگر كروم استفاده فرمائيد ، مطالعه راهنمای کاربری سامانه مورد پیشنهاد است.

برای ورود به محیط کلاس مجازی از "جدول فهرست دوره های آموزشی برخط ذیل" اقدام فرمائید
شماره تلفن اُمور  پشتیبانی سامانه ، و رفع ایراد:  73932758-73932747-73932769

درصورتی که مدرسین/فراگیران محترم در کاربری سامانه یادگیری الکترونیکی   ،   دچار  مشکل هستند توصیه میگردد پس از مطالعه راهنمای کاربری ، نسبت
به دریافت و نصب نرم افزارهای تکمیلی  مبادرت ورزند  ​​​​​​​​

درصورتي که مدرسین/فراگیران محترم در کاربری سامانه یادگیری ، نیاز به آموزش کاربری دارند میتوانند ، با توجه به پایگاه دانش بهره بری از دسترسی فوق استفاده نمایند

دوره های آموزشی بر خط سال 1400 مرکز آموزش های تخصصی

ردیف

عناوين دوره هاي آموزشی و شناسه     

مشخصات اجرایی

​​​​​​​(زمان بندی، مدرس،ساعت برخط)

واحد اجرا کننده

​تاریخ
شروع

​تاریخ 

پایان

​ورود به کلاس مجازی

1 دوره آموزش آشنایی با نرم افزار نگهداری ​​​​​​​ وضعیت اجرا:و 5 و 6 بهمن ماه ساعت 9 الی 15 مدرس : آقای دکتر رهی دفتر نمایند​​​​​​​گی هرمزگان 00/01/16 00/02/06 el-go.png​​​​​​​
2 دوره آموزش آشنایی با نرم افزار نگهداری وضعیت اجرا:و 5 و 6 بهمن ماه ساعت 9 الی 15 مدرس : آقای دکتر رهی دفتر نمایند​​​​​​​گی هرمزگان 00/01/16 ​00/02/06 el-go.png​​​​​​​
 
​​​​​​​

 

 
 

 

​​​​​​​

Responsive Image