فهرست دوره های آموزشی مَجازی/حضوری/نمیه حضوری سال 1401 مرکز آموزش های تخصصی(تحت سامانهLTMS)

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شش ماهۀ اول

 

​​​​​​شرکت در دوره آموزشی( سامانه جامع آموزش و یادگیری)▷​​​​​​​

دوره

تاریخ شروع

آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ( ویژه رشته شغلی رئیس دفتر، مسئول دفتر و منشی) (8436)

سه شنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

مدیریت سرمایه گذاری (8755)

سه شنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

مدیریت سرمایه گذاری (2646)

سه شنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

مدیریت تغییر و تحول (8747)

سه شنبه، ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز (TIM-3001)

دوشنبه، ۲۸ شهریور ۱۴۰۱

آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای غیر دولتی (Tim-3004)

چهارشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

حسابداری تعهدی (MG-66)

چهارشنبه، ۲۳ شهریور ۱۴۰۱

فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی (Tim-3005)

سه شنبه، ۲۲ شهریور ۱۴۰۱

آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت (Tim-3002)

دوشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی (Tim-3005)

دوشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

مدیریت رفتار سازمانی (MG-65)

دوشنبه، ۲۱ شهریور ۱۴۰۱

الکتروموتورها و تست و تعمیر و بهره برداری از آنها (4039)

یکشنبه، ۲۰ شهریور ۱۴۰۱

آموزش ایمنی داربست ها و کار در ارتفاع (4113)

شنبه، ۱۹ شهریور ۱۴۰۱

كارگاه محاسبه ضخامت عدسي (GE-30)

جمعه، ۱۸ شهریور ۱۴۰۱

تکنولوژی های نیازسنجی ،برنامه‏ریزی و اجرای آموزش  (8636)

چهارشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی (WT-119)

چهارشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری (9239)

چهارشنبه، ۱۶ شهریور ۱۴۰۱

انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری (9239)

سه شنبه، ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه D (ZT17)

دوشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان گروه E (ZT18)

دوشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

نگهداری و تعمیرات پمپها  (2810)

دوشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری (9239)

دوشنبه، ۱۴ شهریور ۱۴۰۱

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز (TIM-3001)

یکشنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

هزینه چرخه عمر پمپ و ایستگاههای پمپاژ (5012)

یکشنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

اصول نت پیشگیرانه pm و نت مبتنی بر پایش وضعیت

یکشنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

انعطاف‌پذیری و انطباق‌پذیری (9239)

یکشنبه، ۱۳ شهریور ۱۴۰۱

کار تیمی و حل مسئله (Tim-3006)

شنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

حقوق تطبيقي آب (1237)

شنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ( ویژه رشته شغلی رئیس دفتر، مسئول دفتر و منشی) (8436)

شنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

پمپ، فن كمپرسور (4036)

شنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

ارتباط خلاق و اثربخش (9237)

شنبه، ۱۲ شهریور ۱۴۰۱

ارتباط خلاق و اثربخش (9237)

پنج شنبه، ۱۰ شهریور ۱۴۰۱

آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت (Tim-3002)

چهارشنبه، ۰۹ شهریور ۱۴۰۱

حقوق شهروندی در نظام اداری (TGCM-1078)

چهارشنبه، ۰۹ شهریور ۱۴۰۱

ارتباط خلاق و اثربخش (9237)

چهارشنبه، ۰۹ شهریور ۱۴۰۱

احكام زندگی در اسلام (TGCM-1034)

سه شنبه، ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

مدیریت بهره برداری (2622)

سه شنبه، ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

نظام رسیدگی به تخلفات اداری (8430)

سه شنبه، ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع ( ویژه رشته شغلی رئیس دفتر، مسئول دفتر و منشی) (8436)

سه شنبه، ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

ارتباط خلاق و اثربخش (9237)

سه شنبه، ۰۸ شهریور ۱۴۰۱

اندیشه های نو در مدیریت (2269)

دوشنبه، ۰۷ شهریور ۱۴۰۱

مدیریت پسماندهای عادی، صنعتی و ویژه در نیروگاهها (3058)

یکشنبه، ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

آشنايي  با آب شيرين كن ها (2217)

یکشنبه، ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای غیر دولتی (Tim-3004)

یکشنبه، ۰۶ شهریور ۱۴۰۱

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز (TIM-3001)

شنبه، ۰۵ شهریور ۱۴۰۱

GE-F6 Gas Turbine Training Course (ME-16)

شنبه، ۰۵ شهریور ۱۴۰۱

پمپ، فن كمپرسور (4036)

شنبه، ۰۵ شهریور ۱۴۰۱

كارگاه محاسبه ضخامت عدسي (GE-30)

جمعه، ۰۴ شهریور ۱۴۰۱

آشنایی با نرم افزار کنترل پروژه MS Project/Server  (7054)

چهارشنبه، ۰۲ شهریور ۱۴۰۱

ارزيابي و مديريت ريسک (مشترک صنعت آب و برق) (8032)

سه شنبه، ۰۱ شهریور ۱۴۰۱

آشنایی با نصب و تعمیر و نگهداری از شبکه های توزیع (3562)

سه شنبه، ۰۱ شهریور ۱۴۰۱

پمپ، فن كمپرسور (4036)

دوشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

مديريت كيفيت و ارزياب آزمایشگاه (مقدماتي و تكميلي) (2386)

دوشنبه، ۳۱ مرداد ۱۴۰۱

مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های مرتبط (3648)

یکشنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۱

فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی (Tim-3005)

شنبه، ۲۹ مرداد ۱۴۰۱

كارگاه محاسبه ضخامت عدسي (GE-30)

جمعه، ۲۸ مرداد ۱۴۰۱

آیین نامه برگزاری مناقصه و مزایده در معاملات داخلی (8599)

پنج شنبه، ۲۷ مرداد ۱۴۰۱

آشنایی با شبکه‌های آبرسانی و تجهیزات (2106)

چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

مدیریت بهره برداری (2622)

چهارشنبه، ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

اداره امور دفتری (8565)

سه شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس آیلتس گروه A (ZT45)

سه شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

كلیات اطفاء حریق و راههای پیشگیری (TGCM-1027)

سه شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

روانشناسی صنعتی (2421)

سه شنبه، ۲۵ مرداد ۱۴۰۱

تهیه بودجه و کنترل هزینه (8645)

دوشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

اصول برنامه ‏ریزی (8529)

دوشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

فنون کاربردی سامانه عدل ایران (MG-57)

دوشنبه، ۲۴ مرداد ۱۴۰۱

تنظیم قراردادها (8368)

یکشنبه، ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

آشنايي  با آب شيرين كن ها (2217)

شنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

مثبت‌نگری و کاهش استرس (MG-55)

شنبه، ۲۲ مرداد ۱۴۰۱

كارگاه تربيت سوپروايزر موسسات آموزشي (Supervisory)

پنج شنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۱

اصول و آداب تشریفات (8060)

پنج شنبه، ۱۳ مرداد ۱۴۰۱

اقتصاد امور بازرگانی (8551)

سه شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

نقش حجاب در حفظ حریم خانواده (TGCM-1097)

سه شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

مدیریت ارتباط با مشتری CRM (8928)

سه شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

آنالیز ارتعاشات سطح یک (ME-15)

سه شنبه، ۱۱ مرداد ۱۴۰۱

آشنايي با تهديدات در فضاي سايبري در صنعت آب و بر ق (TGCM-1083)

دوشنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

هوش هیجانی (2731)

دوشنبه، ۱۰ مرداد ۱۴۰۱

نقشه خوانی الکتریکی نیروگاهی (3274)

یکشنبه، ۰۹ مرداد ۱۴۰۱

روش‏هاي سنجش و تحليل فرهنگ سازماني (8937)

یکشنبه، ۰۹ مرداد ۱۴۰۱

مسئولیت اجتماعی در رویکرد اجتماعی به مدیریت آب و برق (5025)

شنبه، ۰۸ مرداد ۱۴۰۱

روش های کاهش تلفات در شبکه های توزیع (3619)

پنج شنبه، ۰۶ مرداد ۱۴۰۱

جعل اسناد وراههای مقابله با آن (TGCM-1015)

چهارشنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس ترکی (TTC7)

چهارشنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

قانون کار و تامین اجتماعی (8401)

چهارشنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

آیین نامه برگزاری مناقصه و مزایده در معاملات داخلی (8599)

چهارشنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

مدیریت ارتباط با مشتری CRM (8928)

چهارشنبه، ۰۵ مرداد ۱۴۰۱

تجزیه و تحلیل مشاغل (8621)

سه شنبه، ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

روانشناسی صنعتی (2421)

سه شنبه، ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

روش دیکوم در نیازسنجی آموزشی کارکنان­ و تکنیک ­های عملی آن (MG-56)

سه شنبه، ۰۴ مرداد ۱۴۰۱

مقررات ملی ساختمان و دستورالعمل های مرتبط (3648)

دوشنبه، ۰۳ مرداد ۱۴۰۱

روانشناسی صنعتی (2421)

شنبه، ۰۱ مرداد ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی کودکان (TTC/YL)

پنج شنبه، ۳۰ تیر ۱۴۰۱

مواد مخدر و پيامدهاي سوء آن (TGCM-1024)

چهارشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۱

ترمیک کره ای A2 (WT-69)

چهارشنبه، ۲۹ تیر ۱۴۰۱

آشنایی با طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع

سه شنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۱

سيستم هاي پنوماتيک (4007)

سه شنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۱

فنون مذاکره و فن دفاع (8170)

سه شنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۱

نقش حجاب در حفظ حریم خانواده (TGCM-1097)

سه شنبه، ۲۸ تیر ۱۴۰۱

اخلاق حرفه ای کارگزارهای اسلامی مبتنی بر آموزه های اسلام و نظام اداری (Tim-3007)

یکشنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۱

مدیریت سبک علوی (GE-29)

یکشنبه، ۲۶ تیر ۱۴۰۱

بهره برداری پست های فشار قوی (3395)

سه شنبه، ۲۱ تیر ۱۴۰۱

مدیریت دانش (2638)

سه شنبه، ۲۱ تیر ۱۴۰۱

قانون تجارت (8398)

سه شنبه، ۲۱ تیر ۱۴۰۱

رویکرد اجتماعی در مدیریت آب، مؤلفه‌ها و فرایندها (5024)

دوشنبه، ۲۰ تیر ۱۴۰۱

کار تیمی و حل مسئله (Tim-3006)

شنبه، ۱۸ تیر ۱۴۰۱

كارگاه محاسبه ضخامت عدسي (GE-30)

جمعه، ۱۷ تیر ۱۴۰۱

پدافند زيستي در صنعت آب و برق (8932)

چهارشنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۱

مطالعات بهره برداری شبکه هاي قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory (3103)

چهارشنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۱

آیین نگارش و مکاتبات اداری (8340)

چهارشنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان (TTC/GE)

چهارشنبه، ۱۵ تیر ۱۴۰۱

اصول قراردادهای بازرگانی (8538)

سه شنبه، ۱۴ تیر ۱۴۰۱

آشنایی با قوانین و مقررات طرحهای عمرانی آب و فاضلاب (2085)

سه شنبه، ۱۴ تیر ۱۴۰۱

سیستم زمین و نحوه اندازه گیری مقاومت زمین (1699)

سه شنبه، ۱۴ تیر ۱۴۰۱

مدیریت ایمنی در سیستم های تجدیدپذیر (3111)

دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۱

عیب یابی و تعمیر مبدلهای حرارتی (3288)

دوشنبه، ۱۳ تیر ۱۴۰۱

پدافند زيستي در صنعت آب و برق (8932)

یکشنبه، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

آشنایی با قوانین کار و تامین اجتماعی و طرح طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل شرکتهای غیر دولتی (Tim-3004)

شنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

تستهای الکتریکی و مکانیکی خطوط (3408)

شنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

باتری و اصول نگهداری از آن (3247)

شنبه، ۱۱ تیر ۱۴۰۱

دوره ترجمه شفاهی فرانسه 1 (FO1)

چهارشنبه، ۰۸ تیر ۱۴۰۱

مهندسی مجدد در سازمان (8781)

سه شنبه، ۰۷ تیر ۱۴۰۱

بازی های جدی مدیریتی (MG-54)

سه شنبه، ۰۷ تیر ۱۴۰۱

آشنایی با بهره برداری از مراکز کنترل شبکه ویژه RDC (3805)

دوشنبه، ۰۶ تیر ۱۴۰۱

انتقال حرارت و مبدلهاي حرارتي (4023)

دوشنبه، ۰۶ تیر ۱۴۰۱

شناخت تهدیدات(مشترک صنعت آب وبرق) (TGCM-1082)

یکشنبه، ۰۵ تیر ۱۴۰۱

نقش حجاب در حفظ حریم خانواده (TGCM-1097)

یکشنبه، ۰۵ تیر ۱۴۰۱

آداب واسرار نماز (TGCM-1039)

یکشنبه، ۰۵ تیر ۱۴۰۱

نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر

یکشنبه، ۰۵ تیر ۱۴۰۱

فرهنگ سازمانی و ارتباطات موثر در سازمان مبتنی بر ارزش های اسلامی (Tim-3005)

شنبه، ۰۴ تیر ۱۴۰۱

ترانسفورماتور (3250)

شنبه، ۰۴ تیر ۱۴۰۱

عینک های آفتابی و فیلترهای اپتیکی (GE-23)

پنج شنبه، ۰۲ تیر ۱۴۰۱

آشنایی با زبان انگلیسی تخصصی - تکنسینی بخش انتقال (3343)

چهارشنبه، ۰۱ تیر ۱۴۰۱

مسئولیت اجتماعی در رویکرد اجتماعی به مدیریت آب و برق (5025)

سه شنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

مهندسی مجدد (2693)

سه شنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

روش پاسخگویی به مراجعین (8667)

سه شنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

شناخت صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی (8934)

سه شنبه، ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با ماموریت ها و ساختار اداری دستگاه محل خدمت (Tim-3002)

دوشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

فرهنگ سازماني (TGCM-1086)

دوشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

هوش هیجانی (MG-53)

دوشنبه، ۳۰ خرداد ۱۴۰۱

مدیریت بهره وری (8741)

یکشنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

علم مواد و عملیات حرارتی (3227)

یکشنبه، ۲۹ خرداد ۱۴۰۱

نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی) (2709)

شنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

ترمیک چینی HSK1.2 (CH1.2)

شنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

ترمیک فرانسه A1.3 (FR1.3)

شنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

دوره ترکیبی آموزش زبان ترکی A2 (WT-98)

شنبه، ۲۸ خرداد ۱۴۰۱

صورتهاي مالي در حسابداري (8698)

چهارشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

پمپ، فن كمپرسور (4036)

چهارشنبه، ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

بانك اطلاعاتي SQL Server-Design (7026)

سه شنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

گزارش نویسی در امور اداری (8415)

سه شنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

هزینه چرخه عمر پمپ و ایستگاههای پمپاژ (5012)

سه شنبه، ۲۴ خرداد ۱۴۰۱

صورتهاي مالي در حسابداري (8698)

دوشنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

روش پاسخگویی به مراجعین (8667)

دوشنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

پمپ، فن كمپرسور (4036)

دوشنبه، ۲۳ خرداد ۱۴۰۱

ترمیک آلمانی A1.2 (Deu/A1.2)

یکشنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

تکنولوژی های نیازسنجی ،برنامه‏ریزی و اجرای آموزش  (8636)

یکشنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

مدیریت آموزشی بر اساس استاندارد 10015 (8737)

یکشنبه، ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

آشنایی با ساختار نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران و چشم انداز (TIM-3001)

شنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

ترمیک آلمانی A1.1 (Deu/A1.1)

شنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

هزینه چرخه عمر پمپ و ایستگاههای پمپاژ (5012)

شنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

سیستمهای گرمایشی و سرمایشی نیروگاهها (3197)

شنبه، ۲۱ خرداد ۱۴۰۱

مسئولیت اجتماعی در رویکرد اجتماعی به مدیریت آب و برق (5025)

چهارشنبه، ۱۸ خرداد ۱۴۰۱

راندمان و انرژی در نیروگاه (TIM-3011)

دوشنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

همراستاسازي (الاينمنت) تجهيزات دوار (3067)

دوشنبه، ۱۶ خرداد ۱۴۰۱

مدیریت نوین منابع آب با رویکرد حفظ منابع محدود (5030)

چهارشنبه، ۱۱ خرداد ۱۴۰۱

مهندسی مجدد (2693)

سه شنبه، ۱۰ خرداد ۱۴۰۱

حقوق تأمین اجتماعی 1 « بیمه اجباری تأمین اجتماعی  » (8124)

دوشنبه، ۰۹ خرداد ۱۴۰۱

رویکرد اجتماعی در مدیریت آب، مؤلفه‌ها و فرایندها (5024)

یکشنبه، ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

مهارتهای برقراری ارتباط مؤثر (8778)

یکشنبه، ۰۸ خرداد ۱۴۰۱

عیب یابی و تعمیرات توربین بخار (3282)

شنبه، ۰۷ خرداد ۱۴۰۱

آناليز ارتعاشات ماشينها ـ سطح 1 (3061)

شنبه، ۰۷ خرداد ۱۴۰۱

شناخت صلاحیت حرفه‌ای نیروی انسانی (8934)

شنبه، ۰۷ خرداد ۱۴۰۱

مبانی آمار رسمی (8216)

شنبه، ۰۷ خرداد ۱۴۰۱

ابزاردقیق در سدهای خاکی و بتونی (1059)

دوشنبه، ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

مدیریت بهم پیوسته منابع آب (1984)

دوشنبه، ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

نقشه خوانی الکتریکی در بخش انتقال (3484)

دوشنبه، ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

مبانی آمایش و مکان یابی (7111)

دوشنبه، ۰۲ خرداد ۱۴۰۱

فرهنگ سازمانی در شرکت برق حرارتی (TIM-3009)

یکشنبه، ۰۱ خرداد ۱۴۰۱

كار بر روي شبكه هاي هوايي فشار ضعيف و فشار متوسط (EC-25)

شنبه، ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

كار بر روي شبكه هاي هوايي فشار ضعيف و فشار متوسط (EC-25)

پنج شنبه، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

كار بر روي شبكه هاي هوايي فشار ضعيف و فشار متوسط (EC-25)

چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس زبان انگلیسی بزرگسالان (TTC/GE)

چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

رویکرد اجتماعی در مدیریت آب، مؤلفه‌ها و فرایندها (5024)

چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

مدلهای تصمیم گیری در مدیریت (2600)

چهارشنبه، ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

مهارت های حرفه‌ای و اداری كار با رایانه (TGCM-1065)

سه شنبه، ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با انواع کنتورها (ویژه صنعت آب و فاضلاب) (8577)

دوشنبه، ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی بانرم افزارهای تخصصی رلیاژ (رله Siemens) (EC-34)

شنبه، ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با چارچوب مدیریت پروژه مبتنی بر الزامات بر طبق مدل LARG+E (1946)

چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

نکات کاربردی و موثر در مکالمات تلفنی (8788)

چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

مطالعات پايداري سيستمهاي قدرت با استفاده از نرم افزار DIgSILENT PowerFactory (3784)

سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

فرهنگ سازماني (TGCM-1086)

سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

ترمیک فرانسه A1.3 (FR1.3)

سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

نکات کاربردی و موثر در مکالمات تلفنی (8788)

سه شنبه، ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد  (TGCM-1004)

دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با نرم افزار کامپیوتری SPSS (8019)

دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

دوره ترکیبی آموزش زبان فرانسه A1 (WT-93)

دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

تحول استراتژیک (8624)

دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با اتوکد (3350)

دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با اتوکد (3350)

دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

آشنایی با اتوکد (3350)

دوشنبه، ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

ترمیک انگلیسی B2.4 (En3/B2.4)

یکشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس زبان آلمانی گروه E (ZT39)

یکشنبه، ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

سیستم های حفاظت نیروگاه (3196)

شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

مهندس دومی کارگاه مکانیک (ME-14)

شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

مهارتهای ارتباطی (GE-32)

شنبه، ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

ترمیک انگلیسی A2.4 (En1/A2.4)

چهارشنبه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

كار بر روي شبكه هاي هوايي فشار ضعيف و فشار متوسط (EC-25)

شنبه، ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱

كار بر روي شبكه هاي هوايي فشار ضعيف و فشار متوسط (EC-25)

چهارشنبه، ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

كار بر روي شبكه هاي هوايي فشار ضعيف و فشار متوسط (EC-25)

سه شنبه، ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

پياده‏ سازي بخش انرژي نظام مديريت سبز و شاخص مديريت مصرف انرژي در دستگاه‏هاي اجرايي (TGCM-1105)

دوشنبه، ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس زبان ترکی گروه A (ZT30)

شنبه، ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس زبان ترکی گروه B (ZT31)

شنبه، ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس زبان ترکی گروه C (ZT32)

شنبه، ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۱

عینک های آفتابی و فیلترهای اپتیکی (GE-23)

پنج شنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس ترکی (TTC7)

پنج شنبه، ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ترمیک انگلیسی A2.1 (En1/A2.1)

چهارشنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

روانشناسی خانواده (TGCM-1101)

چهارشنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

ترمیک انگلیسی B2.3 (En3/B2.3)

چهارشنبه، ۳۱ فروردین ۱۴۰۱

نظام پیشنهادات(مدیریت مشارکتی) (8787)

سه شنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

روش های مدیریت آب بدون درآمد (2016)

سه شنبه، ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

مبانی آمایش و مکان یابی (7111)

یکشنبه، ۲۱ فروردین ۱۴۰۱

روخواني و روانخواني قرآن كريم (TGCM-1040)

شنبه، ۲۰ فروردین ۱۴۰۱

ترمیک انگلیسی C1.3 (En4/C1.3)

یکشنبه، ۱۴ فروردین ۱۴۰۱

دوره تربیت مدرس آیلتس گروه A (ZT45)

جمعه، ۱۲ فروردین ۱۴۰۱

Supervisory Training Workshop (WT-85)

یکشنبه، ۰۷ فروردین ۱۴۰۱

​​​​​​​​​​​​​​

 
​​​​​​​
 

 

​​​​​​​