دوره های آموزشی بر خط سال 1400 مرکز آموزش های تخصصی

ردیف

عناوين دوره هاي آموزشی و شناسه

(جهت ورود به کلاس مجازی روی عنوان دوره کلیک بفرمائید)     

مشخصات اجرایی

​​​​​​​(زمان بندی،ساعت برخط)

✅ واحد اجرا کننده/مدرس

​تاریخ
شروع

​تاریخ 

پایان

◀️ ورود به کلاس مجازی

10 دوره آموزشي متره و برآورد - کد 3470 از 27 ارديبهشت تا 24 خرداد
( دوشنبه چهارشنبه )از ساعت 10 تا 12:30

مركز
دكتر تيزقدم

00/02/27 00/03/24 el-go.png​​​​​​​
9 دوره آموزشي برنامه ريزي استراتژيک آموزش -8941 27،29 ارديبهشت -3،5 خرداد دوشنبه،چهارشنبه ها مركز
مدرس :دکتر خدادادي
00/02/27 00/03/05 el-go.png​​​​​​​
8 دوره آشنايي با لايه ‏هاي سامانه سيماب فا(سپتا، سابفا و...)
و نحوه گزارش‏گيري و تحليل داده‏ ها
چهارشنبه 29 ارديبهشت 5 و 12 خرداد -ساعت 9 الي12 مرکز 00/02/29 00/03/12 el-go.png​​​​​​​
7 دوره آموزشي انتقال حرارت و مبدل هاي حرارتي  با كد 4023 28 ارديبهشت الي 22 خرداد  روزهاي شنبه و سه شنبه 9:30 الي 12:30 مرکز 00/02/28 00/03/22 el-go.png
6 دوره ارزيابي اثرات زيست محيطي طرح هاي آب و فاضلاب 18-22-25-29 ارديبهشت ماه
ساعت 9 الي 12
 مركز  
مدرس : دكتر بدليانس
00/02/18 00/02/29 el-go.png​​​​​​​
5 دوره آموزشي  مباني HSE - با كد 3080(آفلاين) 1400/02/18  الي 1400/02/30  مركز  
مدرس :سپهر وفايي
00/02/18 00/02/30 el-go.png​​​​​​​
4 دوره آموزشي شستشوي شبکه آب و  و مخازن 19-21-26-28 ارديبهشت و 2 خرداد
ساعت 9 الي 13
مرکز
دکتر تیزقدم
00/02/19 00/03/02 el-go.png​​​​​​​
3 دوره آموزشي مديريت و كنترل پروژه -با كد 7053 00/02/13 الي 00/03/03
روزهاي دوشنبه چهارشنبه(9:30- 12:30)
مرکز
مدرس: دکتر وزین رام

00/02/13

00/03/03 el-go.png​​​​​​​
2 مديريت تعارض منافع در صنعت آب و برق TGCM-1104 5 و 7 ارديبهشت ساعت 11- الي 13 استان مركزي
آقاي منوچهري راد
00/02/05 00/02/07 el-go.png​​​​​​​
1 دوره آشنايي با اقتصاد مهندسي نيروگاه 31 فروردين و 5،7،12،19،21،26 ارديبهشت ماه
ساعت 9:30 الی 12:30
مرکز آموزش های تخصصی
مدرس:اقاي دكتر وزين رام​​​​​​​
00/01/31 ​00/02/26 el-go.png​​​​​​​
 
​​​​​​​
 

 

​​​​​​​