دريافت راهنايي لازم جهت شركت در كلاس هاي برخط مركز آموزش هاي تخصصي

 

کاربران گرامی سامانه یادگیری الکترونیکی توصیه میگردد ، در راستای بهره بری بهینه لطفا بر اساس دسته بندی ذیل نسبت به ارتقاء مهارت کاربری مبادرت ورزید:

​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​Button--softwin--t1.png

Button--softwin--t2.png

Overview sys.jpg

training-02.jpg​​​​​​​​​​​​​​

 ​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​      ـJPG-logofinal--ISO29993.png​​​​​​​