Responsive Image

"در دانشگاه شهید بهشتی، امور مالی به عنوان یکی از ارکان مهم در ارتقاء تجربه همه اعضای جامعه دانشگاهی مدنظر قرار دارد. با سیستم مالی پیشرفته‌ای که در اختیار داریم، اعضای هیات علمی، کارمندان، پیمانکاران و دانشجویان می‌توانند به راحتی به اطلاعات مالی، حساب ها و شهریه دسترسی پیدا کنند.
تضمین امنیت تراکنش‌های مالی یکی از اولویت‌های ماست، تا همگان با اطمینان از خدمات مالی استفاده کنند. برای هر فرد دانشگاهی، امکانات و تسهیلات مالی در دسترس است تا تجربه تحصیلی و کاری بهتری داشته باشد.
از اعضای هیات علمی گرفته تا پیمانکاران و کارمندان، ما با افتخار خدمتگزار شما هستیم. با همکاری ما، هدفمان ایجاد یک محیط مالی مثبت و پشتیبانی از تمام اعضای جامعه دانشگاهی است. با دانشگاه شهید بهشتی، بهترین تجربه از سفر مالی خود را تجربه کنید."