اين گرايش از رشته مــــديريت اولين بار در سال 1333 تحت عنـــوان علــوم اداري در موسسه علوم‌اداري زير نظر دانشكده حقوق دانشگاه تهران با همكاري دانشگاه كاليفرنياي جنوبي برگـزار شــــد. در حال حاظر اين رشتـــه در اكثر دانشگاه‌هاي کشور تحت  عنوان مديريت دولتي و با گرايش‌هاي مختلف در سطوح كارشنــاسي، كارشنــاسي ارشـد و دكتري تدريس مي‌شود.
 
گرايش‌ها : اين گرايش رشته مديريت در سطح كارشناسي تحت عنوان مديريت دولتي در اكثر دانشگاه‌هاي كشور تدريس مي‌شود.در سطح كارشناسي ارشد در 5 گرايش زير تدريس مي شود. اين گرايش ها عبارتند از:
ساختار و تشكيلات روش، مديريت منابع انساني، سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت، تحول سازماني، مديريت مالي دولتي گرايش هاي مذكور در 20 واحد درسي مشترك بوده و تفاوت آنها در 8 واحد درسي است. در حال حاضر دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي، تهران، تهران (واحد قم)، علامه طباطبایي و زاهدان در سطح كارشناسي ارشد دانشجو پذيرش مي‌كنند.
گرايش مديريت دولتي در سطح دكتراي تخصصي داراي سه گرايش خاص مي‌باشد سياستگذاري (خط مشي گذاري)، رفتار
 سازماني و مديريت منابع انساني در اين مقطع دانشگاه‌هاي شهيد بهشتي، تهران، تهران (واحد قم)، علامه طباطبایی، تربيت مدرس دانشجو پذيرش مي‌كنند.
لازم به ذكر مي‌باشد كه فارغ التحصيلان دوره كارشناسي مديريت در تمامي گرايش‌ها و زيرمجموعه‌هاي آن مي‌تواننـــــد شركت نمايند.
آينده شغلي : اين رشته بدليل برخورداري از گرايش‌ها و زيرمجموعه‌هاي گوناگون داراي بازار كار وسيع در بخش‌هاي دولتي و خصوصي مي‌باشد. فارغ التحصيلان اين رشته در زمينه‌هاي تشكيلات سازماني، منابع انساني، سيستم‌هاي اطلاعاتي و ديگر مباحث مطرح در مديريت در سطوح كارشناسي و مديريتي در بخش خصوصي و دولتي قادر به فعاليت مي‌باشند، همچنين اين فارغ التحصيلان بعنوان مشاور يا مجري در زمينه سياست‌گذاري‌هاي بخش دولتي مي‌توانند فعاليت كنند.
 
 

خانم دکتر طیبه امیرخانی

استاد يار گروه مدیریت دولتی

email: t_amirkhani@sbu.ac.ir

تلفن : 29905221

رديف نام نام خانوادگي عکس رشته تحصيلي محل اخذ مدرک مرتبه علمي شماره تماس دانشگاه ايميل
1 غلامعلي طبرسا

​​​​​​

مديريت گرايش رفتار سازماني و منابع انساني دانشگاه تربيت مدرس استاد 29905221 g_tabarsa@sbu.ac.ir
2 طيبه اميرخاني

​​​​​​​

مديريت دولتي دانشگاه علامه طباطبائي استاديار 29902377 t_amirkhani@sbu.ac.ir
3 محمد علي حقيقي

مديريت گرايش سياست گذاري دانشگاه تربيت مدرس استاديار 29903024 m-haghighi@sbu.ac.ir
4  محمد نصيري

​​​​​​​

مديريت دولتي -برنامه ريزي و توسعه هندوستان استاديار 29905213 moh_nasiri@sbu.ac.ir
5 بهروز قلیچ لی

 

مدیریت-منابع انسانی/رفتار سازمانی دانشگاه تربیت مدرس استادیار 29905202 b_ghlichlee@sbu.ac.ir
6 مریم اخوان خرازیان

​​​​​​​

 

مدیریت بازرگانی-منابع انسانی/فناوری اطلاعات دانشگاه شهید بهشتی استادیار 29902361 m_akhavan@sbu.ac.ir

ردیف
نام     
نام خانوادگي
رتبه
ايميل
​عکس
1
  علی 
رضائيان
استاد
a-rezaeian@sbu.ac.ir
2 اکرم هاديزاده مقدم دانشيار a-hadizadeh@sbu.ac.ir

3
فرخ
قوچاني
استادیار
f-ghouchani  sbu.ac.ir
4 تقي کاشاني نيا استاديار    
5
سيد جليل
لاجوردي
استادیار
J_lajevardi@sbu.ac.ir
6 حسين باهر استاديار    
7 قدرت اله مشايخي استاديار    

​​​​​​​

​​​​​​​سرکار خانم مهشيد شمس

کارشناس گروه مديريت صنعتي و فناوري اطلاعات

  ​​​​​​​ ma-shams@mail.sbu.ac.ir

   ​​​​​​​تلفن :29905241