درباره

معرفی پژوهشکده مطالعات منطقه ای

 معرفی

پژوهشکده مطالعات منطقه‏ ای در راستای تحقق سند چشم‎انداز 1404 کشور و همچنین سند چشم‎انداز دانشگاه شهید بهشتی در افق 10 ساله تا پایان سال 1404 به دنبال تبدیل شدن به یک اندیشکده دانشگاهی در سطح ملی و منطقه‏ ای است. این نقش به ‏واسطه موقعیت و جایگاه مهم کشور در منطقه خاورمیانه و روبه‏ رو شدن با مسایل و پیچیدگی‎های روزافزون منطقه‏ ای، جهانی، نوظهور و فناورانه در نظر گرفته شده است. در این راستا پژوهشکده به دنبال انتشار متون دانشگاهی معتبر، انتقال اندیشه‏ ها و پرداختن به مسایل سیاستگذاری منطقه‏ ای، تسهیل درک عمومی از سیاستگذاری منطقه‏ ای کشور در داخل و خارج، تسهیل و ایجاد شبکه‏ های موضوعی برای انتقال مباحث روزآمد و بهنگام به فضای دانشگاهی و سیاستگذاری، ارتباط با مراکز خارجی و در نهایت گسترش مطالعات آینده‏ پژوهی منطقه‏ ای است.