ارتباط با دانشکده

29902940-42
22411592
newtec[at]sbu.ac.ir
صندوق پستی: 19839-4716
کدپستی: 1983963113
تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل الله،میدان دانشگاه (میدان شهید دکتر شهریاری)، دانشگاه شهيد بهشتی، دانشكده فناوری های نوين و مهندسی هوافضا​