صفحه اصلی
اولین جلسه شورای راهبردی هفتمین همایش دانشجویی علوم ورزشی
  • 2691 مشاهدات

اولین جلسه شورای راهبردی هفتمین همایش دانشجویی علوم ورزشی دانشگاه شهید بهشتی در تاریخ ۴ اسفند 1399در سالن اجتماعات کتابخانه دانشکده علوم ورزشی و تندرستی برگزار شد.
 

افزودن نظرات