معرفی معاون آموزشی

​دکتر مصطفی زارعی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی، از سال ۱۳۹۷ معاونت این حوزه را به عهده دارند. ایشان فارغ التحصیل رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی از دانشگاه تهران می باشند و در حال حاضر استادیار گروه تندرستی و بازتوانی در ورزش هستند و دارای ۴۰ مقاله علمی پژوهشی داخلی و خارجی و ۳ عنوان کتاب تخصصی در حوزه آسیب های ورزشی و فوتبال می باشند. سوابق و علایق پژوهشی ایشان در حوزه های؛ پیشگیری از آسیب های ورزشی و فوتبال می باشد. همچنین ایشان دارای سوابق ورزشی و اجرایی در حوزه های محتلف از جمله همکاری و مشاوره با فدراسیون فوتبال و آکادمی ملی پاراالمپیک هستند.