جدیدترین اخبار

اطلاعیه ها

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده دردانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی در کلیه مقاطع

قابل توجه دانشجویان پذیرفته شده در دانشکده علوم ورزشی و تندرستی دانشگاه شهید بهشتی در کلیه مقاطع

اطلاعیه مهم معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری کلاسها و جلسات دفاع

اطلاعیه مهم معاونت آموزشی دانشگاه در خصوص برگزاری کلاسها و جلسات دفاع

ارتباط مستقیم دانشحویان با ریاست دانشکده

ارتباط مستقیم دانشحویان در تمام مقاطع تحصیلی با ریاست دانشکده، جناب آقای دکتر احمدی زاد


اساتید

فارغ‌التحصیل

دانشجوی فعال