پنل نقد و بررسی قرآن کاوی رایانشی

2.jpeg 

 
 

 پنل نقد و بررسی قرآن کاوی رایانشی در اولین جشنواره بهکامپ به ریاست دکتر علیرضا طالب پور (دکترای کامپیوتر، ریاست پژوهشکده اعجاز قرآن دانشگاه شهید بهشتی) و با حضور اساتید با سابقه در حوزه قرآن کاوی رایانشی از جمله دکتر بهروز مینایی (دکترای کامپیوتر، دانشیار دانشگاه علم و صنعت)، دکتر بابک خدادوست (دانشیار پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای)، دکتر محمدرضا فقیهی (دکترای آمار، دانشیار دانشگاه شهید بهشتی)، دکتر فرزانه روحانی (دکترای علوم قرآن و حدیث، عضو هیات علمی پژوهشکده اعجاز قرآن) و دکتر قاسم درزی (دکترای علوم قرآن و حدیث، عضو هیات علمی پژوهشکده اعجاز قرآن) در تاریخ 27 خرداد ماه در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان  برگزار گردید. در این جلسه به معرفی رشته قرآن کاوی رایانشی و کاربردهای آن، بیان پیشینه و سابقه استفاده از ابزار رایانه در بهره گیری بیشتر از قرآن، ذکر چالش های پیش روی این رشته، نقش آمار در قرآن کاوی رایانشی و بازخورد مخاطبان عام و خاص در مواجهه با این رشته پرداخته شد.

فایل صوتی پنل

 

3.jpeg