صفحه اصلی
قابل توجه برگزیدگان طرح شهید احمدی روشن در سال تحصیلی جاری
  • 257 مشاهدات

عطف به اطلاع‌رسانی بنیاد ملی نخبگان درخصوص روال استفاده برگزیدگان طرح شهید احمدی روشن از کمک‌هزینه‌ دستیاری و کمک‌هزینه‌ هسته‌های مساله محور پژوهشی/ فناورانه در سال تحصیلی 1400-1399، موارد زیر به اطلاع دانشجویان مشمول جوایز بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی جاری می‌رسد. 

1- با توجه به شیوه‌نامه « پشتیبانی از فعالیت‌های علمی و فرهنگی دانشجویان مستعد تحصیلی کشور(طرح شهید وزوایی)» در سال تحصیلی 1400-1399، در صورتی که دانشجویی قبل از ورود به طرح شهید احمدی روشن قرارداد دستیاری داشته باشد به محض ورود به طرح شهید احمدی روشن پرداخت‌های مربوط به کمک‌هزینه دستیاری قطع و کمک‌هزینه‌ هسته‌های مساله محور پژوهشی/ فناورانه به وی پرداخت می‌شود.

2- چنانچه دانشجوی شرکت کننده در طرح احمدی روشن، به هر دلیلی فعالیت خود در هسته‌های پژوهشی/ فناورانه مسئله محور سال تحصیلی 1400-1399 را متوقف نماید، درآن نیم‌سال تحصیلی هیچ‌گونه پرداختی بابت انجام فعالیت‌های دستیاری، به وی صورت نمی‌گیرد.

افزودن نظرات