کارشناس آزمایشگاه : رقیه روزگار تلفن   29902622
 
 1. مطالعه مقاطع میکروسکپی و تین پولیش و صیقلی
 2. عکسبرداری از مقاطع میکروسکپی و تین پولیش و صیقلی
 3. پیک کردن نمونه های واش جهت عکسبرداری scm
 4. تنظیم و سنتره کردن میکروسکپها جهت استنفاده دانشجویان
 5. آموزش دانشجویانی که اولین بار از میکروسکوپ استفاده می کنند یا عکسبرداری می کنند
 6. نظارت بر کار دانشجویان
 7. پیگیری امور اداری و تاسیساتی و فنی آزمایشگاه
 8. کمک به شناسایی مقاطع فسیل شناسی در حد توان
 9. تحویل و عودت دادن وسایل فیلد صحرایی دانشجویان رشته زمین شناسی ( گرایش های مختلف)
 10. تسویه حساب پتروگرافی و فتوگرامتری دانشجویان کلیه گرایشهای رشته زمین شناسی و جغرافیا در سیستم گلستان
 11. تهیه گزارش روزانه و 6 ماهه و سالانه آزمایشگاه جهت ارایه به مافوق
 12. حضور به موقع و منظم در آزمایشگاه میکروسکپی ارشد و هماهنگی در جهت استفاده بهینه از وقت و آزمایشگاه با دانشجویان
 13. تشکیل گروه واتساپ برای دانشجویان جهت هماهنگی های لازم در دوران کرونا
​مسئول آزمايشگاه: سرکار خانم مهندس خسروی
تلفن: 29902609

این آزمایشگاه مجهز به میکروسکوپ های پلاریزان نور عبوری و انعکاسی جهت مطالعه مقاطع نازک و صیقلی می باشد.
الف- برگزاري دوره هاي آموزشي:
1- بلور شناسي نوري
2- کاني شناسي
3- سنگ شناسي آذرين
4- سنگ شناسي رسوبي
5- سنگ شناسي دگرگوني
6- سنگ شناسي آذرين و دگرگوني پيشرفته
ب- ارائه کارهاي خدماتي- پزوهشي
1- مطالعه مقاطع نازک
2- مطالعه مقاطع صيقلي
3- عکسبرداري از مقاطع نازک

​مسئول آزمايشگاه:  سرکار خانم مهندس مرجان مختاریان، کارشناس ارشد رسوب شناسی 
تلفن: 29905614

در این آزمایشگاه تهیه مقطع نازک و صیقلی و پودر سنگ انجام می شود. این آزمایشگاه دارای امکاناتی چون دستگاه برش، دستگاه ساب، دستگاه پلاک بر، دستگاه پولیش، دستگاه خردایش و دستگاه تهیه پودر می باشد.
الف- برگزاري دوره هاي آموزشي:
1- تهيه مقاطع نازک
2- تهيه مقاطع صيقلي
3- پودر و دانه بندي نمونه ها ( 200 ميکرون )
ب- ارائه کارهاي خدماتي پژوهشي:
1- تهيه مقاطع نازک
2-تهيه مقاطع صيقلي
3- تهيه پودر

 

​مسئول آزمایشگاه : آقای دکتر حاج علی بیگی
تلفن: 02129902622


در این آزمایشگاه کلاس های گرایش تکتونیک در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برگزار می شود
برگزاري دوره هاي آموزشي:
1- زمين شناسي ساختماني
2-طريقه شناسائي و عملکرد رخدادهاي تکتونيکي
تلفن :02129902622
الف_ برگزاري دوره هاي آموزشي:
1- ماکروفسيل ها
2- ميکروفسيل ها
3- ميکروفاسيس
4- آموزش برداشت سيستماتيک مقاطع زمين شناسي
5- نقشه هاي زمين شناسي
6- ستون چينه شناسي
7- ليتواستراتيگرافي
8- بايواستراتيگرافي
9- زمين شناسي صحرائي
10- زمين شناسي ايران
ب- ارائه کارهاي خدماتي- پژوهشي:
1- شناسائي ماکروفسيل ها
2- شناسائي ميکروفسيل ها
3- برداشت( صحرائي) سيستماتيک و تهيه مقاطع چينه شناسي
4- تهيه نقشه هاي زمين شناسي
5-تهيه ستون و چارت هاي چينه شناسي ( ليتو- بايواستراتيگرافي )

​مسئول آزمايشگاه: سرکار خانم مهندس مرجان مختاریان، کارشناس ارشد رسوب شناسی و سنگ شناسی 
تلفن : 29905614

آزمایشگاه رسوب شناسی دارای امکانات مانند: دستگاه آب مقطرگیری، آون، شیکر، الک، بالون، سانتریفیوژ، بن ماری، کلسیمتر برنارد، ترازو دقیق، میکروسکوپ پلاریزان، همزن مکانیکی، pH متر، EC متر، یون متر، هیدرومتر، هیتر، هود و پمپ خلاء می باشد.
در این آزمایشگاه دوره های آموزشی شامل: کلاس های رسوب شناسی عمومی دانشجویان کارشناسی، کلاس های رسوب شناسی عملی دانشجویان کارشناسی ارشد برگزار می شود
الف- برگزاري دوره هاي آموزشي:
1- رسوب شناسي
2- سنگ رسوبي پيشرفته
3- ژئومورفولوژي
ب- ارائه کارهاي خدماتي – پژوهشي:
1- دانه بندي
2- هيدرومتري
3- کلسيمتري
4- مطالعه مورفوسکوپي دانه ها
5- رنگ آميزي مقاطع نازک سنگهاي رسوبي کربناته
6- تهيه مقاطع نازک جهت شناسايي نانو فسيل
7- جدا سازي کنودونتها
8- جدا سازي کانيهاي سنگين
9- تعيين رطوبت خاک
10- جدا سازي پالينو مورف
11- جدا سازي فرامينيفرها

​در آزمایشگاه دیرینه شناسی کار مشتمل بر 2 قسمت است : 1- مطالعه میکروفسیل ها 2- مطالعه ماکروفسیل ها.میکروفسیل ها شامل فرامینیفر ها ، ماکروفسیل ها شامل فسیل های گیاهی ، مهره داران و بی مهرگان هستند. این آزمایشگاه در 3 مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری مورد استفاده قرار می گیرد.
تجهیزات موجود در آزمایشگاه عبارتند از: لوپ برای مطالعه میکروفسیل ها ، میکروسکوپ های پلاریزان برای مطالعه میکروفاسیس، میکروفسیل ها. در این آزمایشگاه تعیین سن نهشته های رسوبی به کمک فسیل ها و تعیین رخساره های رسوبی در مقیاس میکروسکوپی و ماکروسکوپی امکانپذیر است.
الف- برگزاري دوره هاي آموزشي:
1- ميکروفسيل
2- ماکروفسيل
3- گياهي
ب- ارائه کارهاي خدماتي پژوهشي:
1- شناسائي ازميکروفسيل ها ي جانوري
2- شناسائي ماکروفسيل ها ي جانوري
3- شناسائي فسيل هاي گياهي
4- عکسبرداري از مقاطع فسيلي
​مسئول آزمایشگاه : جناب آقای دکتر کنی
تلفن: 29902647

این آزمایشگاه مجهز به یک دستگاه میکروسکوپ نیکون به همراه دوربین جهت مطالعه و عکسبرداری از مقاطع نانوفسیل و نیز تجهیزاتی نظیر سانتریفیوژ ، کامپیوتر ، اسکنر و پرینتر می باشد.
الف- برگزاري دوره هاي آموزشي
1- نانوفسيل شناسي
2- آموزش برداشت سيستماتيک نمونه هاي صحرائي
3- آموزش آماده سازي مقاطع نانوفسيل

ب- ارائه کارهاي خدماتي پژوهشي:
1- شناسائي نانوفسيل ها
2- بايو و ليتواستراتيگرافي

مسئول آزمايشگاه: مهندس سیده فاطمه فدوی کارشناس ارشد پترولوژی
تلفن: 29902630
 
با استفاده از روش های کلاسیک و دستگاهی و امکانات موجود در آزمایشگاه، توانایی آنالیز کمی عناصر را دارا می باشد.این آزمایشگاه  مجهز به دستگاه جذب اتمی، کوره الکتریکی، اون  است .

خدمات قابل ارائه در این آزمایشگاه عبارتست از :
1-تجزیه نمونه های معدنی وحقیقی
2-آنالیز کمی نمونه
3-آماده سازی نمونه برای آنالیز با دستگاه جذب اتمی
4-تهیه محلول استاندارد 
مسئول آزمایشگاه : جناب آقای دکتر صادقی
​تلفن:29902622


این آزمایشگاه مجهز به میکروسکوپ های نور انعکاسی جهت مطالعه مقاطع صیقلی به همراه چندین مجموعه از کانی ها و سنگ های مختلف جمع آوری شده از سطح دنیا و تعدادی از ماکت های کریستال ها از جنس چوب و گلوله ای میله ای است. از میکروسکوپ های نور انعکاسی در دروس مینرالوگرافی جهت مطالعه ی کانی های غیر شفاف استفاده می شود. همچنین در دروس کریستالوگرافی و کانی شناسی از نمونه های موجود در این آزمایشگاه استفاده می شود.
الف- برگزاري دوره هاي آموزشي:
1- کاني شناسي
2- بلورشناسي
3- زمين شناسي اقتصادي
4- تخمين و ارزيابي معادن
ب- ارائه کارهاي خدماتي پژوهشي:
1- تخمين و ارزيابي معادن
2- تهيه نقشه هاي هيپسومتريک معادن
​ تلفن :02129902633

اهداف آموزشی که در آزمایشگاه فتوژئولوژی دنبال می شوند عبارتند از :
1- آشنایی با عکس های هوایی و استیوسکوپی
2- تفهیم و تفسیر پدیده های زمین شناسی اندازه گیری آنها و در نهایت تهیه نقشه زمین شناسی اولیه.


ارائه کارهاي خدماتي- پژوهشي:
1- برگزاری دوره های آموزشی

1- تهيه نقشه هاي زمين شناسي در مقياس هاي مختلف
2- تهيه نقشه هاي هيپسومتري معادن

مسئول آزمایشگاه : سرکار خانم مهندس شیرین تندکار
تلفن : 
09046461300


پتروگرافی بتن

بتن یک سیستم  در حال تغییر است که حتی پس از سخت شدن، برای مدتی طولانی در تعامل با محیطی است که در آن قرار دارد.  پتروگرافی بتن عملکرد بتن در زمان را مورد بررسی قرار می دهد و با مطالعات دقیق در مورد ریز ساختار بتن، کیفیت و ویژگی‌های بتن را مورد بررسی قرار می دهد.

مطالعات پتروگرافی و شناسایی بتن یک دانش کاملا تخصصی است که از سال 1396 در آزمایشگاه علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی انجام می‌شود. مطالعات در دو شاخه اصلی صورت می‌گیرد.
 1. مطالعه بر روی بتن‌های جدبد ساخته شده و تعیین کنترل کیفیت بتن برای استفاده در سازه‌ها.
 2. مطالعه بر روی بتن‌هایی که مدت زمان طولانی با محیط در تعامل بوده‌اند در جهت بررسی تغییرات و تعیین میزان سلامت بتن.

خدمات قابل ارائه
پارامترهای بررسی شده در یک نمونه بتن به دو گروه  تقسیم می شوند. گروه اول پارامترهای عمومی است که برای تمام انواع بتن بررسی و گزارش می‌شود. گروه دوم پارامترهای تخصصی هستند که با توجه به کاربرد خاص بتن مانند استفاده از آنها در ساخت سازهای در تماس با آب تعیین می شوند.
 1. نمونه گیری بتن
 2. آماده سازی نمونه برای مطالعات پتروگرافی
 3. مطالعه و گزارش پارامترهای عمومی
 4. مطالعه و گزارش پارامترهای تخصصی
 5. اندازه‌گیری عمق نفوذ مواد مضر
 6. آب انداختگی بتن (Bleeding)