جدیدترین اخبار مرکز

اطلاعیه برگزاری دومین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما: بازگویی تجربه زیسته تکاپو برای صلح

اطلاعیه برگزاری دومین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما: بازگویی تجربه زیسته تکاپو برای صلح

بازدید 165
اطلاعیه برگزاری وبینار «سواد اطلاعاتی و رسانه‏ ای؛ کنکاشی در حق ملت‌ های جنوب بر اطلاعات قابل‏ اطمینان در زمان شیوع کووید-19»

اطلاعیه برگزاری وبینار «سواد اطلاعاتی و رسانه‏ ای؛ کنکاشی در حق ملت‌ های جنوب بر اطلاعات قابل‏ اطمینان در زمان شیوع کووید-19»

بازدید 141
اطلاعیه برگزاری سمپوزیوم ملی زنان 1400

اطلاعیه برگزاری سمپوزیوم ملی زنان 1400

بازدید 194

اطلاعیه ها

اطلاعیه برگزاری دومین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما: بازگویی تجربه زیسته تکاپو برای صلح

اطلاعیه برگزاری دومین وبینار از سلسله وبینارهای صلح در دستان ما: بازگویی تجربه زیسته تکاپو برای صلح

اطلاعیه برگزاری وبینار «سواد اطلاعاتی و رسانه‏ ای؛ کنکاشی در حق ملت‌ های جنوب بر اطلاعات قابل‏ اطمینان در زمان شیوع کووید-19»

اطلاعیه برگزاری وبینار «سواد اطلاعاتی و رسانه‏ ای؛ کنکاشی در حق ملت‌ های جنوب بر اطلاعات قابل‏ اطمینان در زمان شیوع کووید-19»

اطلاعیه برگزاری سمپوزیوم ملی زنان 1400

اطلاعیه برگزاری سمپوزیوم ملی زنان 1400

اطلاعیه برگزاری نخستین جشنواره ملی شعر صلح «روز سپید جهان»

اطلاعیه برگزاری نخستین جشنواره ملی شعر صلح «روز سپید جهان»

کارگاه ها و دوره های آموزشی

همایش ها