صفحه اصلی
سه مدیریت معاونت فرهنگی و اجتماعی به عنوان واحد برتر در تعامل با روابط عمومی
  • 34855 بازدید

دومین جشنواره معرفی و تجلیل از واحدهای برتر دانشگاه شهید بهشتی در تعامل با روابط عمومی در تاریخ ۱ خردادماه برگزار شد.
در این مراسم از مدیریت فرهنگی و اجتماعی، مرکز مشاوره و آموزش های اجتماعی و مدیریت امور شاهد و ایثارگر معاونت فرهنگی و اجتماعی به عنوان واحد برتر در تعامل با روابط عمومی تقدیر شد.
همچنین سرکار خانم مریم اصغری از همکاران مدیریت شاهد و ایثارگر  به عنوان رابط برتر در تعامل با روابط عمومی معرفی و تقدیر شد.

افزودن نظرات