کلیه نشریاتی که به صورت ادواری، گاهنامه یا تک شماره و نیز نشریات الکترونیکی که با نام ثابت و تاریخ نشر، در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، علمی، اقتصادی، هنری، ادبی و ورزشی توسط هر یک از دانشجویان، تشکل‌ها و نهادهای دانشگاهی، استادان و اعضای هیئت علمی یا گروهی از ایشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزیع می‌شوند، نشریه دانشگاهی محسوب می‌شود اما به صورت عمده نشریات دانشجویی که توسط دانشجویان ایجاد می گردد دارای محوریت مسائل سیاسی ‍‍، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و غیرهٔ روز است.
دفتر نشریات دانشجویی معاونت فرهنگی و اجتماعی سعی در تسهیل شرایط فعالیت نشریات دانشجویی دارد.
نوع خدمت
صدور مجوز نشریات، نظارت بر عملکرد نشریات، کمک هزینه انتشار
روش دسترسی به خدمت
مراجعه به کارشناس نشریات دانشجویی در محل معاونت فرهنگی و ارتباط تلفنی و الکترونیکی
آقای زمانی
کارشناس نشریات علمی دانشجویی
تلفن: 29908663
عنوان نشریه ترتیب انتشار زمینه های انتشار
pppc دو فصلنامه علمی
آرمان شهر گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
آژیر گاهنامه فرهنگی - اجتماعی - علمی - ادبي - هنری
آستانه فصلنامه علمی
آفتاب گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
آیینه ایثار فصلنامه فرهنگی - اجتماعی - ادبي
ارغوان گاهنامه فرهنگی - اجتماعی
ارغوان نو گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی - ادبي - هنری - صنفی - خبری
اسراء گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
اعتدال گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
افکار گاهنامه فرهنگی
امینا گاهنامه فرهنگی
انعکاس گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
باستان کاوی گاهنامه  
بامداد گاهنامه اجتماعی - علمی
برگ نو دو فصلنامه علمی
برکت گاهنامه اجتماعی - خبری
بهشتی نیوز گاهنامه  
بی نهایت دو فصلنامه علمی
بیخ گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی - علمی - ادبي - هنری
بیوتکنولوژی فصلنامه علمی
پادکست اسکروج گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی - خبری
پالس فصلنامه علمی
پرایمر گاهنامه علمی
پردازش گاهنامه علمی
پردازه فصلنامه علمی
پژواک اندیشه ها گاهنامه  
پژواک جهان علم گاهنامه  
پژوهش باستان سالنامه علمی
پژوهش در ادبیات کودک و نوجوان دو فصلنامه علمی
تاملات گاهنامه علمی
تتیس فصلنامه علمی
تلنگر گاهنامه  
توان فصلنامه علمی
جاده گاهنامه فرهنگی
جدال گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی - علمی
چرتکه ماهنامه علمی
حوض علوم گاهنامه فرهنگی - اجتماعی - علمی
حیات گاهنامه فرهنگی - علمی
خبرنامه گاهنامه  
خبرنامه عدالت کیفری گاهنامه علمی
خردنامه گاهنامه علمی
خط بیداری ماهنامه سیاسی - اجتماعی
دادنامه گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
دانش هزاره فصلنامه علمی
دانشجو سلام گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
داور دو فصلنامه  
درفش گاهنامه علمی
دنیای نو گاهنامه  
دیدگاه امام گاهنامه  
دیدنو گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
دیده بان گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
دیوان گاهنامه علمی
رادار فصلنامه  
رادیو کیمیاگر ماهنامه علمی
راه ابریشم دو فصلنامه علمی
راه روشن گاهنامه فرهنگی - ادبي - هنری
راه ناتمام گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
راه نو ماهنامه فرهنگی - اجتماعی - علمی
رسالات گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
رهش گاهنامه سیاسی - اقتصادی
روان نویس فصلنامه علمی
روزنه فصلنامه علمی
ری را گاهنامه ادبي - هنری
زبان کاوی گاهنامه علمی
زیتون گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی - ادبي - هنری
زیست بوم فصلنامه علمی
ژرفا گاهنامه علمی
ساروج فصلنامه علمی
سایه روشن گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
سپیده دم گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی
سدید دوهفته نامه فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی - علمی - ادبي - هنری
سرو گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
سعادت آباد گاهنامه  
سلول فصلنامه علمی
سورنا فصلنامه فرهنگی - اجتماعی - علمی - ادبي - هنری - خبری
سیاه قلم گاهنامه اجتماعی - ادبي - هنری
سیگنال گاهنامه علمی
سیناپس دو فصلنامه علمی
شاخص گاهنامه علمی
شایند دو فصلنامه علمی
شب نامه گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
شمارش معکوس گاهنامه  
شهرآموز دو فصلنامه  
صبح امید فصلنامه  
طلوع گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی
علوم مکانی دو فصلنامه  
فراسو گاهنامه علمی
فرامن گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی
فردایی دیگر گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
قبیله گاهنامه  
ققنوس گاهنامه  
قلم گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی
لارکس گاهنامه ورزشی - فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی - علمی - ادبي - هنری
لبیک گاهنامه فرهنگی
لوگوس دو فصلنامه  
مانَگ گاهنامه فرهنگی - اجتماعی - علمی
ماهنامه مهری ماهنامه ورزشی - فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی - علمی - ادبي - هنری
مشکات فصلنامه فرهنگی
مصباح فصلنامه  
مطالعات شهر و منطقه فصلنامه علمی
معماری ما گاهنامه  
منیر گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی
میزان دو فصلنامه  
ناب گاهنامه علمی
ناقوس گاهنامه فرهنگی
نامه گاهنامه فرهنگی - اجتماعی - ادبي - هنری
نامه ایران شناسی دو فصلنامه  
نامه حقوق گاهنامه علمی
نشاط ورزش دو فصلنامه علمی
نشر تمدن فصلنامه علمی
نشریه زبان و ادبیات عربی دانشگاه شهید بهشتی گاهنامه ورزشی - فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی - علمی - ادبي - هنری - صنفی - خبری
نقطه سر خط گاهنامه  
نگاره گاهنامه فرهنگی - هنری
نگاه فصلنامه علمی
نگاه تازه فصلنامه علمی - ادبي
نوا گاهنامه  
نوروگلیا فصلنامه علمی
نون و قلم گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
نکسوس دو فصلنامه علمی
هبوط گاهنامه  
هفت تیر گاهنامه سیاسی
هوا فضا گاهنامه  
واحه گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
ویترین گاهنامه علمی
کارنامه تاریخ دو فصلنامه  
کاما گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اقتصادی - اجتماعی
کلیو ( Clio) دو فصلنامه علمی
کهربا گاهنامه علمی
کهربای بهشتی گاهنامه علمی
کهف گاهنامه فرهنگی - خبری
کوه گاهنامه فرهنگی - سیاسی - اجتماعی
کیمیاگر فصلنامه  
یک کلمه گاهنامه علمی
     
 

اخبار نشریات دانشجویی

— 6 آیتم به ازای صفحه
نمایش ۱ - ۶ از ۳۴ نتیجه