صفحه اصلی
دومین دوره آموزشی روزنامه نگاری برگزار شد
  • 8316 مشاهدات

دومین دوره آموزشی روزنامه نگاری با شرکت 110 نفر از دانشجویان علاقه مند به عرصه فعالیت مطبوعاتی در روزهای پنجشنبه چهارم و شنبه ششم آذرماه 1400 برگزار شد.
پیش از این اولین دوره آموزشی روزنامه نگاری در نیم سال اول تحصیلی در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه با حضور 150 نفر از دانشجویان علاقه مند برگزار شده بود.
مجموعا 260 نفر از علاقه مندان در این دو دوره با اصول روزنامه نگاری آشنا شدند.
 

افزودن نظرات