صفحه اصلی
برنامه پاکسازی محیط زیست درکه توسط کانون محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی انجام شد .
  • 15982 بازدید

 برنامه پاکسازی محیط زیست درکه توسط کانون محیط زیست دانشگاه شهید بهشتی انجام شد .

در این اردوی نیم روزه، جمعی از دانشجویان محیط زیست دوست داوطلب، به پاکسازی منطقه از زباله پرداخته شد که علاوه بر تلاش برای فرهنگسازی نریختن زباله ، کوشیدند تا قسمتی از محیط زیست آبی، خاکی و گیاهی از زباله های مضر عاری شود.
دکتر عرفان شمس استاد حقوق محیط زیست هیات علمی دانشکده حقوق، دانشجویان را در این برنامه همراهی کردند.
فیلتر های سیگار همانند برنامه قبلی جداسازی شد تا برای بازیافت ویژه ارسال شود. زباله های جمع اوری شده تا جای ممکن تفکیک سازی شد و در محل های منصوب شهرداری قرار گرفت.

دانشجویان ابراز داشتند"خوشحال و خرسندیم که باز هم توانستیم قدمی هرچند کوچک برای محیط زیست برداریم."

افزودن نظرات