صفحه اصلی
افتتاح دفتر ارتقاء تحصیلی در مرکز مشاوره
  • 1771 مشاهدات


دفتر ارتقاء تحصیلی در راستای رویکرد ارتقاء وضعیت تحصیلی دانشجویان از طریق پایش وضعیت سلامت روانی و سلامت اجتماعی آنها از سال 1399 در معاونت فرهنگی و اجتماعی و بخش مرکز مشاوره دانشگاه شهید بهشتی شروع به فعالیت نمود. بعد از دانشگاه تهران، دانشگاه شهید بهشتی از دانشگاه های پیشرو در این حوزه می باشد. 


اهداف تاسیس دفتر :

کمک به ارتقای وضعیت تحصیلی دانشجویان

تدوین برنامه های پیشگیری از افت تحصیلی مبتنی بر ویژگی های دانشجویان 

کاهش عوامل زمینه ساز افت تحصیلی دانشجویان دارای مشکلات تحصیلی و شناسایی دلیل افت تحصیلی دانشجویان

پیشگیری از آسیب های روانی اجتماعی دانشجویان و ارتقای سلامت روان

تقویت نظارت خانواده ها بر روند تحصیل فرزندانشان و اطلاع از سلامت روانی و اجتماعی آنها و افزایش حس مسئولیت پذیری آنها
 
افزایش تعامل خانواده ها با دانشگاه و دانشکده و مرکز مشاوره دانشجویی

استفاده از پتانسیل اعضای هیئت علمی و به ویژه اساتید محترم راهنما جهت کارآمدی تحصیلی دانشجویان

یکپارچه سازی و هماهنگی بیشتر خدمات مشاوره و خدمات سیستم آموزشی

 
اقدامات انجام شده تاکنون:
1-  مصاحبه اولیه و بررسی وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی  کارشناسی ورودیهای 97 ،98 و  99 ( 289 نفر)

2- ارجاع دانشجویان مذکور جهت استفاده از خدمات مرکز مشاوره
3- پیگیری وضعیت تحصیلی  و روحی دانشجویانی که تحت پوشش خدمات مرکز مشاوره قرار گرفته اند( کلیه دانشجویانی که به مرکز مشاوره ارجاع داده شدند مجددا از لحاظ تحصیلی و جلسات مشاوره پیگیری می شوند)

اقدامات آتی دفتر ارتقاء تحصیلی در تعامل با سایر نهادهای دانشگاه  :
-  ارزیابی تاثیر کارآمدی جلسات مشاوره تحصیلی و روانشناسی بر دانشجویان تحت پوشش دفتر ارتقاء
-  افزایش تعامل با اساتید جهت اطلاع از وضعیت تحصیلی دانشجویان مشروطی ودارای مشکلات اجتماعی (به تفکیک دانشکده) به منظور ارتباط مناسب و پشتیبانی تحصیلی لازم از دانشجویان مذکور از طریق مسئولان آموزشی
- برگزاری کارگاههای آموزشی مورد نیاز جهت به روز کردن مهارتهای تخصصی اساتید با موضوعات: روش های تدریس و ارزشیابی، برقراری ارتباط موثر با دانشجویان و کمک به ارتقاء تحصیلی ایشان، شناخت ویژگیهای روانشناختی و رفتاری دانشجویان، راهکارهای کنترل افت تحصیلی
-  معرفی یک نفر نماینده در آموزش هر دانشکده به منظور ارتباط با دفتر ارتقاء جهت هماهنگی های لازم
- شناسایی منابع مالی موجود در دانشگاه اعم از صندوق های وام دانشجویی، خیرین خارج و داخل دانشگاه...جهت کمک  به دانشجویانی که مشکل مالی دارند
- رفع مشکلات یادگیری دانشجویان با برگزاری کلاسهای تقویتی در دروسی که دانشجویان ضعیف هستند و یا استفاده از ظرفیت کلاسهای تقویتی دانشجویان شاهد و ایثارگر
- تقویت نظارت خانواده ها  و ایجاد زمینه مساعد جهت برقراری ارتباط موثر بین والدین دانشجویان و دانشگاه به منظور ارتباط موثر و حل تعارض و پیگیری مشکلات تحصیلی و مشاوره ای دانشجویان
- برنامه ریزی جهت فعالیتهای آموزشی به منظور پیشگیری از آسیب های اجتماعی- روانی و افت تحصیلی( از طریق برگزاری کارگاهها و دوره های اموزشی)
- تقویت نیروی انسانی در دفتر ارتقاء تحصیلی (بدیهی است حضور نیروی انسانی کارآمد و با انگیزه در این بخش به شناسایی و پیگیری موثر تر و نهایتا خروجی مورد نظر در این بخش کمک شایانی خواهد نمود)           

کارشناس دفتر ارتقاء تحصیلی: مریم حکمت پور، کارشناس مسئول امور اجتماعی
شماره تماس: 29905592
 

افزودن نظرات