صفحه اصلی
حضور آقای دکتر شهبازی در اولین جشنواره سیر
  • 2885 مشاهدات

آقای دکتر شهبازی به عنوان استاد پردیس یزیراب دانشگاه شهید بهشتی در روز پنجشنبه 98/3/23 در اولین جشنواره سیر روستای "اتو" شهرستان سوادکوه شرکت و در مراسم امضای "تمبر" سند این جشنواره نیز همکاری نمود. وی همچنین، در مراسم غبارروئی و گل افشانی مزار شهدا، از جمله مرقد شهید جهادگر روستای اتو در هفته جهادکشاورزی شرکت کرد.

افزودن نظرات