صفحه اصلی
اطلاعيه تغییر شیوه از آموزش محور به آموزش/پژوهش محور
  • 5820 مشاهدات

قابل توجه دانشجویان محترم ورودي ٩٩

اسامی دانشجویان مورد تأیید مرکز آموزش هاي مجازي جهت تغییر شیوه از آموزش محور به آموزش/پژوهش محور به پیوست آمده است. لازم به ذکر است پذیرش نهايي درخواست دانشجویان جهت تغییر شیوه منوط به تأیید نهایی دانشكده مربوطه می باشد.

دانلود فایل
افزودن نظرات