ارتباط با همکاران

ردیف

نام و نام خانوادگی   

سمت​

ایمیل​

تلفن

1​
دکتر اسلام ناظمی
مدیریت
vu-Edu@sbu.ac.ir​
داخلی 0
 
2​
مهندس مریم احقاقی​
معاون
vu-Edu@sbu.ac.ir
داخلی 0
 
3
لیلا عربلو
مسئول دفتر
vu-office@sbu.ac.ir
داخلی 0
 
4​
زینب قدسی​
کارشناس فنی
  ​
داخلی 21
 
5​
مریم مرآتی​
مسئول اداره فنی
 
داخلی 18
 
6​
راحله نعیم آبادی
کارشناس فنی
  ​
داخلی 8
 
7​
بهنام خلیفه سلطانی
کارشناس فنی
   
داخلی 14
 
​8
سایر پشتیبان‌های فنی​
کارشناسان فنی​
داخلی 5 - 6 - 7
29908001
29908005
9
مریم پویانی​​

_ رئیس اداره آموزش
 
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir
vu-Edu@sbu.ac.ir

داخلی 17
 ​
10​
سارا اسحاقی​

_ کارشناس رشته های
  معماري سيستم هاي کامپيوتري
نرم افزار
سيستم هاي الکترونيک ديجيتال
سيستم هاي قدرت
الکترونيک قدرت و ماشين ها الکتريکي
مهندسی در سوانح طبيعي
مهندسي زلزله
مهندسي سيستم هاي انرژي_سيستم هاي انرژي
مهندسي هاي انرژي_تکنولوژي انرژي
مهندسی صنايع چوب و فرآورده هاي سلولزي_صنايع سلولزي
  
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir

داخلی 1
 
11​
مریم موفق​

_ کارشناس رشته های 
مدیریت فناوری اطلاعات_کسب و کار الکترونيک
مدیریت کارآفريني_کسب و کار جديد
   
vu-Eduoffice@sbu.ac.ir

داخلی 2
 
 
 


12
 
 13
 
 
 

 
هانیه صمدی​


 
 

نفیسه خجسته بخت
 
_ کارشناس رشته های
علوم سیاسی
روابط بين الملل
علوم کامپيوتر_داده کاوي
علوم کامپيوتر_الگوريتم ونظريه محاسبه 


_ کارشناس رشته های
مدیریت آموزشی
آموزش و بهسازي منابع انساني
روانشناسي تربيتي


​vu-Eduoffice@sbu.ac.ir


داخلی 4
 
 
داخلی 22

آدرس: اوین- دانشگاه شهید بهشتی- ساختمان فناوری اطلاعات- طبقه اول- مرکز آموزش الکترونیکی
شماره تماس: 29902690 - 29902691 - 29902692