صفحه اصلی
برنامه حضور کارکنان اداره رفاه دانشجویی از تاریخ 27 شهریور ماه 1400 لغایت 31 شهریور ماه 1400
  • 1728 مشاهدات

بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند برنامه حضور کارکنان اداره رفاه دانشجویی از تاریخ بیستم و هفتم شهریور ماه لغایت سی و یکم شهریور ماه 1400 به شرح ذیل می رساند دانشجویان محترم می توانند در دوران تعطیلی دانشگاه طبق جدول زمانبندی زیر با کارشناسان امور دانشجویی در تاریخ های قید شده در ارتباط باشند . پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما عزیزان کمال تشکر و قدردانی را داریم .

 

نام کارشناس  تاریخ روز حضور  تلفن تماس

خانم رمضانی

خانم مجدآبادی

خانم طاهری

1400/06/27 شنبه

29902157

29902128

29905446

آقای حسنی

آقای قدرتی

خانم رمضانی

1400/06/28 یکشنبه

29902184

29902142

29902157

خانم سپهری

آقای حسنی 

خانم طاهری

1400/06/29 دوشنبه

29903100

29902184

29905446

آقای قدرتی

خانم مجدآبادی 

آقای حسنی

1400/06/30 سه شنبه

29902148

29902128

29902184

خانم سپهری

خانم رمضانی

خانم طاهری

 

1400/06/31 چهارشنبه 

29903100

29902157

29905446

 

آقاي  ابراهیم زاده (پردیس عباسپور) 27شهریور لغایت 31شهریور ماه 1400 شنبه  لغایت چهارشنبه  73932171

افزودن نظرات

افزودن نظرات