شیوه نامۀ ارائۀ خدمات مربوط به پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی

​1.    مقدمه
پژوهش صحيح مستلزم شناخت اصول، قواعد و روش‌هايي است كه پژوهشگر با فراگرفتن و پذیرفتن آن اصول، علاوه بر اعتبار بخشيدن به دستاوردهاي علمی خويش و دستيابي به نتايج جديد و مفيد، بتواند کاستی‌ها و خطاهاي پيشين خود يا ديگران در روش تحقیق را نیز برطرف نيز برطرف کند. در نظام‌هاي آموزشي و پژوهشي، برای دانشجويان دوره‌هاي كارشناسي ارشد و دكتري با نوشتن پايان نامه یا رساله، این فرصت فراهم خواهد شد که توان پژوهشي خویش را با شناخت،کنکاش، تحقیق و تفحص در بارۀ یک موضوع خاص و با بررسی پژوهش‌های انجام شده موجود و مطالعۀ منابع و  پژوهش‌های ميداني ارزیابی کنند. این شیوه نامه به همین منظور و برای تسهیل دسترسی به این منابع تهیه و تدوین شده است.

2. هدف

کتابخانۀ مرکزی، مرکز نشر و اسناد دانشگاه به منظور بهره‌وری بیشتر از سرمایه‌های علمی دانشگاه و غنی‌سازی پژوهش‌های جاری و سهولت استفادۀ کاربران در بهره‌گیری از پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی و تکمیل پیشینۀ پژوهش، شیوه‌نامۀ جدید بهره‌برداری از پایان‌نامه‌های دانشگاه شهید بهشتی را به هیئت رئیسه دانشگاه ارائه داده است.

3. مفاد شیوه نامه

این شیوه‌نامه پس از بررسی در هیئت رئیسه دانشگاه و اعمال نظرها و پیشنهادهای اصلاحی آنان، مصوب شده است. مفاد این شیوه‌نامه به شرح زیر است:
1.    بيست صفحۀ نخست هر پایان‌نامه (از شروع فهرست مطالب) برای همۀ کاربران، چه در دانشگاه و چه در خارج از دانشگاه، قابل رویت و استفاده است.
2.     برای کاربران مجاز دانشگاه، شامل دانشجویان دورۀ کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری و اعضای هیئت علمی، مبنای زیر درنظر گرفته می‌شود :
  الف) برای همۀ پایان‌نامه‌ها به استثنای دو سال اخیر(94 و 95) و پایان نامه‌های محرمانه، دسترسی به متن کامل پایان‌نامه برای همۀ دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی و اعضاء هیئت علمی  میسر خواهد بود.
  ب) برای پایان نامه های دفاع شده در بازه زمانی دو سال اخیر دانشجویان کارشناسی 30 صفحه،دانشجویان کارشناسی ارشد 40 صفحه،دانشجویان دکتری 60 صفحه و اعضای هیئت علمی متن کامل دسترسی با نام کاربری و رمز عبور اختصاص‌يافته از سوي دانشگاه مجاز مقدور خواهد بود .
3.    برای کاربران بیرونی مبلغ هر صفحه 2000 ریال ( دوهزار ریال ) برای کاربران مجاز دانشگاه شهید بهشتی مبلغ 500 ریال (پانصد ریال ).
4.     دانشجویان دورۀ تحصیلات تکمیلی خارج دانشگاه می‌توانند به ازای پرداخت هزینه و ارائۀ معرفی‌نامه از محل تحصیل یا سازمان تحقیقاتی متبوع خود تا 50 صفحه از پایان‌نامه را به صورت پرینت دریافت کنند .


بدیهی است هر گونه استفاده از پایان‌نامه‌ها با درنظرگرفتن حقوق مالکیت معنوی پدیدآورندگان و مؤسسه متبوع خواهد بود. بنابراین حفظ حقوق پدیدآورنده و سعی محقق برای رعایت امانت و اصالت تحقیق همواره باید مورد توجه قرار گیرد.