صفحه اصلی
وبینارهای علمی گپ دوستانه و معرفی کتاب (بهمن و اسفند1399)
  • 2109 مشاهدات

وبینارهای علمی گپ دوستانه و معرفی کتاب (بهمن و اسفند1399)

 

چهارشنبه ها ساعت 12 تا 13

 

لینک ورود به جلسه:

http://194.225.24.96/marasem-varzeshi

 

 

 

 

 

 

لینک غیر مستقیم ورود به وبینار از طریق سایت دانشکده، بخش اطلاعیه های مهم آموزشی و پژوهشی، گزینه "لینک ورود به جلسات وبینارهای علمی بهمن و اسفند ۱۳۹۹"

 

دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

https://old.sbu.ac.ir/Cols/SPORT/Pages/default.aspx

افزودن نظرات