ارتباط با ما 

آدرس پستی: تهران- اوین-  دانشگاه شهید بهشتی- روبروی معاونت فناوری اطلاعات و ارتباطات - دانشکده علوم ورزشی و تندرستی- ساختمان شماره 2
کد پستی: 1983969411

تلفن:22431963-021

فکس:22431963

ساعت کار: 8صبح لغایت 15