معرفی آزمایشگاه

آزمایشگاه دانشکده علوم ورزش و تندرستی با هدف ارائه خدمات تخصصی در حوزه علوم ورزشی به پژوهشگران، اعضای هیات علمی و دانشجویان راه اندازی شده است. اين آزمايشگاه با در اختيار داشتن تجهيزات به روز آزمايشگاهي در پنج حوزه زیر معرفی می گردد.
 

  آزمایشگاه فیزیولوژی ورزشی

این بخش در راستای زمینه های تحقیقاتی بررسی پاسخ های حاد و سازگاری های طولانی مدت به انواع فعالیت های بدنی در شرایط مختلف آب و هوایی و ارتفاع و پاتولوژیک و همچنین بررسی ترکیب بدنی و اندازه گیری های ظرفیت ها و عملکرد های ورزشی، تجهیز شده است.
 

  آزمایشگاه رفتار حرکتی وعلوم شناختی

این بخش در راستای زمینه های تحقیقاتی  بررسی سیگنال های الکتریکی مغز، وضعیت و توسعه ظرفیت های روانی ورزشکاران بویژه در شرایط مسابقات، بررسی وضعیت رشد و کنترل حرکتی در رده های مختلف سنی و جنسی و   اجرای مطالعات در جهت توسعه ، کنترل و بهبود مهارت های ورزشی تجهیز شده است.

  آزمایشگاه آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
این بخش  در راستای زمینه های تحقیقاتی ارزیابی ناهنجاری های وضعیتی و عدم تعادل عضلانی در اندام های فوقانی و تحتانی، ارزیابی هماهنگی و عملکرد دستگاه عصبی – عضلانی و تغییرات الکتروفیزیولوژیکی، ارزیابی  و اندازه گیری علمی حرکات و مهارت های ورزشی و ارائه بازخورد برای اصلاحات مورد نیاز جهت توسعه تکنیک ها و ترکیب آن با عملکرد ورزشکار، تجهیز شده است.
 

  آزمایشگاه بیوشیمی

این بخش در راستای زمینه های تحقیقاتی در خصوص تاثیر تمرین بر روی تغییرات در فاکتورهای بیوشیمیایی و هماتولوژیکی، حمایت از آزمون های عملکردی فیزیولوژی از طریق تجزیه و تحلیل گازها و لاکتات به منظورارزیابی عملکرد ورزشکاران، تجهیز شده است.
 

  آزمایشگاه حیوانات

موش ها متداول‌ترین مدل تحقیقات پستانداران مورد استفاده هستند و برای تحقیق در زمینه‌های ژنتیک،روانشناسی، پزشکی،ورزشی و سایر رشته‌های علمی مورد استفاده قرار می‌گیرند.  این بخش در راستای تحقیق در مورد تاثیر تمرینات ورزشی بر فاکتورهای ژنی و خونی در موش های آزمایشگاهی تجهیز شده است.