امکانات

سایت کامپیوتری

با تلاشهاي مسئولين محترم دانشگاه و معاونت فناوري اطلاعات و ارتباطات در تاریخ 84/7/20 ، طرح و اعتبار لازم براي اتصال دانشکده به شبکه مرکزي دانشگاه و اينترنت فراهم شد. سایت دانشکده با سه دستگاه کامپیوتر راه اندازی شد و در حال حاضر داراي 15دستگاه کامپيوتر متصل به اينترنت مي باشد.

Responsive Image