دستورالعمل استفاده از آزمایشگاه

شرایط و ضوابط استفاده از آزمایشگاه های دانشکده علوم ورزشی و تندرستی

1.    هماهنگی و برنامه زمان بندی استفاده از آزمایشگاه حداقل یک ماه قبل از شروع اجرای آزمون همراه با نامه استاد راهنما به مسئول آزمایشگاه تحویل داده شود.
2.    استفاده از آزمایشگاه پس از گذراندن واحد درسی آزمایشگاه و تصویب پروپزال با نامه استاد راهنما همراه با ذکر طول دوره استفاده و ابزار مورد نیاز و  نیز تایید معاونت پژوهشی امکان پذیر خواهد بود.
3.    مسئول یا کارشناس آزمایشگاه تعهدی نسبت به اجرای آزمون نداشته و تنها نقش نظارتی ایفا می کند. در صورت آسیب رساندن به وسایل آزمایشگاه به دلیل بی احتیاطی کلیه مسئولیت ها به عهده دانشجو می باشد.
4.    ساعت کاری آزمایشگاه در روزها (شنبه الی چهارشنبه) از ساعت 8 الی 17 می باشد. استفاده از آزمایشگاه پس از ساعت کاری با حضور استاد راهنما بلامانع می باشد. آزمایشگاه در روزهای پنج شنبه و جمعه تعطیل می باشد و در صورت ضرورت استفاده از آزمایشگاه در روزهای تعطیل، با تقاضای استاد راهنما، تائید معاونت پژوهشی و حضور استاد راهنما این امکان میسر می گردد.
5.    در صورت لغو برنامه آزمون ها توسط آزمون گر، ایشان باید نسبت به وقت دهی مجدد اقدام نماید.
6.    حداکثر مدت امانت وسایل آزمایشگاه یک هفته می باشد که با درخواست کتبی و قبول مسئولیت استاد راهنما امانت داده می شود.
7.    دانشجویان خارج از دانشگاه شهید بهشتی پس از تایید رئیس دانشکده و معاونت پژوهشی دانشکده به منظور استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی موظف به پرداخت هزینه مالی مطابق سامانه بیت جهت استفاده از تجهیزات دانشگاهی می باشند.
8.    دانشجویان ارشد خارج از دانشگاه مجاز به استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی دانشکده تربیت بدنی نمی باشند و خدمات آزمایشگاه دانشکده تربیت بدنی تنها برای اساتید و دانشجویان دکتری خارج از دانشگاه انجام می شود. در صورت ایفای نقش اساتید دانشکده به عنوان راهنما 50 درصد و اساتید مشاور به صورت مشاور 30 درصد تخفیف شامل دانشجویان استفاده کننده از تجهیزات اعمال می شود.
9.    برای دانشجویان خارج از دانشگاه شهید بهشتی فرم تعهدنامه با قید مدت زمان اجرای کار، تعداد آزمودنی ها و وسایل مورد استفاده توسط دانشجو تکمیل و به همراه چک ضمانت در وجه دانشگاه شهید بهشتی به کارشناس آزمایشگاه تحویل داده می شود.
10.    دانشجویان دکتری در صورت تایید مسئول آزمایشگاه مبنی بر تسلط دانشجو بر وسیله آزمایشگاهی مجاز به کار کردن با وسایل آزمایشگاه می باشند.
11.    استفاده از آزمایشگاه برای طرح های تحقیقاتی درون دانشگاهی اساتید دانشکده رایگان خواهد بود. برای طرح های برون دانشگاهی اساتید دانشکده که دانشگاه سهمی درآن ها ندارد باید 100 درصد هزینه های آزمایشگاهی در سامانه بیت پرداخت شود و در صورت سهیم بودن دانشگاه، 50 درصد هزینه مصوب تجهیزات باید در سامانه بیت پرداخت شود. 

این دستورالعمل در تاریخ 10/11/95 به تصویب شورای پژوهشی دانشکده رسیده است.