تماس با ما

نشانی دانشکده: بزرگراه شهید چمران، خیابان یمن، میدان شهید شهریاری، بلوار دانشجو، دانشکده علوم ورزشی و تندرستی
شماره فکس: 22431953

آدرس: تهران، بزرگراه چمران، ولنجک، خیابان یمن، خیابان رشیدالدین فضل الله، میدان شهید دکتر شهریاری(میدان دانشگاه)، دانشگاه شهيد بهشتي، دانشكده علوم ورزشی و تندرستی

کد پستی: 11 94 96 83 19

تلفن: 224319523

دورنگار: 22431953

صندوق پستی دانشگاه: 1983969411

دبیرخانه : 29905836 - 021

نام و نام خانوادگی                                                         سمت/مسئولیت                                                       شماره تماس                               
کوروش هایل مقدم   مسئول دفتر   224319523- 29905821
​معاون پژوهشی                                                                                   دکتر افشار جعفری 29905824
کارشناس پژوهشی  خانم ثابتی 

22431952-29905825

کارشناس امورپژوهشی  خانم محمدی  22431952-229905823
ریاست کتابخانه  دکتر عظیم زاده  229905832
مسئول کتابخانه  خانم موسوی  29905840
کارشناس آزمایشگاه  آقای شیخی  -22431963
مسئول نشریه فیزیولوژی ورزش  خانم نصرتی  29902261
معاون آموزشی  دکتر زارعی  29905826
مدیر آموزش  خانم وحیدی نژاد 29905843
کارشناس گروه علوم رفتاری و شناختی و مدیریت ورزشی    خانم وحیدی نژاد  29905843
کارشناس گروه علوم زیستی و گروه بازتوانی در ورزش خانم سبلانی  29905845-29902935

کارشناس آموزش گروه کارشناسی 

خانم تقوی  29905846
کارشناس دروس عمومی آقای خردمند  29905844
مدیرگروه علوم رفتاری و شناختی و گروه مدیریت ورزشی  دکتر عقدایی 29905828-29902948
مدیر گروه علوم زیستی در ورزش و تندرستی دکتر فیاض میلانی  29905849
مدیر گروه بازتوانی در ورزش و تندرستی دکتر مزینی  29902903-29905827
مدیر اجرایی دانشکده  آقای موسوی  29902933-029905858
کارشناس دبیرخانه و انبار  آقای ایران نژاد 29905836
 سالن ورزشی 1و2    29905837
سالن ورزشی شماره 3   22431960