برگزاری کلاس هاس آموزشی

برگزاری کلاس روش تحقیق

با توجه به اهمیت آشنایی دانشجویان، بخصوص در مقطع تحصیلات تکمیلی با نحوه جستجو و بازیابی اطلاعات مورد نیاز، منابع چاپی الکترونیکی و بانکهای اطلاعاتی و کلاسهای روش تحقیق در مهر و آبان ماه 1397 در کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد برگزار شد.
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image
Responsive Image