انجمن علمی دانشجویی

به وبگاه انجمن علمی دانشجویی دانشکده علوم ورزشی و تندرستی خوش آمدید

دانشجوياني که تمايل به عضويت در انجمن علمي دارند مي توانندجهت پر کردن فرم عضويت  به وب سايت دانشکده مراجعه نمايند و يا اين که به صورت حضوري اقدام به پرکردن فرم اعضاء عادي نمايند. شايان ذکر است  اعضاي عادي پس از فعاليت در انجمن به ليست اعضاي فعال خواهند پيوست و براي اعضاي فعال کارت عضويت فعال صادر خواهد شد .

دانشجويان جهت برقراري ارتباط با انجمن علمي ميتوانند از طريق پست الکترونيکيانجمن: varzesh_sc@sbu.ac.ir يا اين که در صورت تمايل از طريق صندوق انتقادات وپيشنهادات(جنب اموزش دانشکده)اقدام نمايند .لازم به ذکر است که برد انجمن (کنار صندوق انتقادات و پيشنهادات)جهت اطلاع رساني نسبت به برنامه هاي انجمن به اعضا و دانشجويان محترم نصب شده است.

Responsive Image