همایش نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی
  • 4775 مشاهدات
3 بهمن

همایش «نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی»، یکشنبه 3 بهمن 1400 برگزار می‌شود.

همایش «نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی» از سوی مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو و پژوهشکده خانواده دانشگاه شهید بهشتی به مناسبت پاسداشت مقام والای زن برگزار می‌شود.

دکتر حسین میرمحمد صادقی، رئیس مرکز تحقیقات و کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، با موضوع: درآمدی بر همایش نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی؛ دکتر رحیم نوبهار، با موضوع: چشم اندازی اسلامی به جایگاه زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی؛ دکتر محمد روشن، با موضوع: خانواده و زنان شاغل در عرصه سیاست گذاری و مدیریت حقوقی؛ دکتر فاطمه قناد، با موضوع: نقش زنان در ارایه خدمات حقوقی به شهروندان؛ دکتر ماهرو غدیری، با موضوع: جایگاه زنان حقوقدان در آموزش و پژوهش؛ دکتر مهناز بیات کمیتکی، با موضوع: مصلحت حیات جمعی و مشارکت عمومی: سهم زنان؛ دکتر محمود عباسی، با موضوع: کنشگری حقوقی زنان در پرتو اسناد بین المللی؛ دکتر مرضیه ابراهیمی، با موضوع: نقش زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی: فرصت ها و چالش‌ها و دکتر محمدرضا ویژه با موضوع: جایگاه زنان در سیاست گذاری و مدیریت حقوقی از منظر حقوق عمومی سخنرانان این همایش هستند.

 

علاقمندان برای شرکت د راین همایش می توانند یکشنبه 3 بهمن 1400؛ از ساعت 13 الی 18 با ورود به  سامانه وبینارهای دانشگاه شهید بهشتی​​​​​​​  در این همایش شرکت نمایند.

 

 

1 نظر