همایش بین‌المللی فرصت‌های سرمایه‌گذاری شهر تهران
  • 204 بازدید
15 تیر

همایش بین المللی «فرصت‌های سرمایهگذاری شهر تهران»  15 و 16 تیر، 1401 توسط سازمان سرمایهگذاری و مشارکت‌های مردمی شهرداری تهران و با همکاری دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

​​​​​​​محورهای همایش:

۱. درآمد شهری

پایدارسازی درآمد شهرداری­ها و تامین مالی پروژه های توسعه شهری

۲. اقتصاد شهری

اقتصاد شهری و توسعه پایدار شهرها ( آمایش سرزمین، برنامه ریزی فضایی، برنامه ریزی شهری و )

۳. تامین مالی

نقش و جایگاه بازار سرمایه، بانک و بیمه در تامین مالی پروژه های توسعه شهری

۴. خصوصی سازی

الگوی مشارکت عمومی-خصوصی در تامین مالی پروژه های توسعه شهری

۵. تامین مالی خارجی

شیوه ها و الزامات تامین مالی خارجی در پروژه های توسعه شهری

۶. دانش بنیان

نقش شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و فناوری های نوین در اقتصاد شهری

۷. شهر هوشمند

توسعه شهر هوشمند ( اقتصاد دیجیتال، اقتصاد هوشمند، بلاک چین و )

۸. آسیب شناسی

آسیب شناسی نظام تامین مالی، حکمرانی شهری و مشارکت شهروندان

۹. مسکن

اقتصاد مسکن (صندوق های سرمایه گذاری در املاک، قیمت گذاری، اقتصاد زمین و )

۱۰. شهر سبز

شهر سبز و بوم شناسی انسانی- شهری( پسماند، بازیافت، آلودگی هوا، مالیات کربن و )

 

 

برای کسب اطلاعات بیشتر به سایت همایش «فرصت‌های سرمایهگذاری شهر تهران»  مراجعه نمایید.

 

 

 

افزودن نظرات