دوره آموزشی "نقشه برداری با دوربین توتال استیشن" برگزار می شود
  • 242 بازدید

دوره آموزشی "نقشه برداری با دوربین توتال استیشن" در دو بخش مقدماتی 40 ساعت و تکمیلی 40 ساعته برگزار می شود.

در پایان هر بخش، پس از آزمون پایانی دوره گواهینامه آموزشی دانشگاه شهید بهشتی به فراگیران دوره اعطا می‌شود. پیش نیاز دوره، آشنایی با اصول و مبانی نقشه برداری است.

دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی از تخفیف ویژه برخوردار هستند.

حضور در دوره برای عموم آزاد است.

افزودن نظرات