فراخوان خاطرات و وقایع اشغال و یا آزادسازی خرمشهر
  • 3259 بازدید
2 خرداد

خوزستانی‌های عزیز؛

خاطرات و وقایع اشغال و یا آزادسازی خرمشهـــر را برایمان ارسال نمایید.

به قید قرعه به 5 نفر کارت هدیه 5.000.000 ریالی اهدا خواهد شد.

ارسال آثار به آدرس الکترونیکی: shahed83@sbu.ac.ir

مهلت ارسال آثار: دوشنبه 1 خرداد 1402

اهدای جوایز: سه شنبه 2 خرداد، ساعت 7:30 صبح - مزار شهدای گمنام دانشگاه

افزودن نظرات