فراخوان همایش بین المللی استانداردهای حرفه‌ای وکالت
  • 1596 مشاهدات
2 خرداد

دانشگاه شهید بهشتی با همکاری چند نهاد و دانشگاه معتبر «همایش بین المللی استانداردهای حرفه‌ای وکالت» را دوم خرداد 1401 برگزار می کند.

​​​​​​​

این همایش با هدف شناخت و توسعه هنجارها و ارزشهای مربوط به نهاد وکالت، در قالب یک همایش مقاله محور برگزار می شود و با تأکید بر اهمیت اصول مذکور و با هدف ترویج علمی و عملی ابعاد مختلف این اصول، به دنبال بررسی هرچه گسترده تر و عالمانه تر استانداردهای حرفه‌ای حاکم بر عرصه وکالت است.

حاکمیت قانون و نهاد وکالت؛ معاضدت حقوقی و دسترسی به عدالت؛ صلاحیتها و توانمندیهای وکیل؛ وکالت تخصصی؛ تعامل مطلوب نهاد وکالت با سایر نهادها محورهای اصلی همایش فوق هستند.

برای دریافت اطلاعات بیشتر سایت همایش را مطالعه نمایید.

افزودن نظرات