کرسی«مبانی و مولفه های رفتارهای آوایی در سازمان های آموزشی با نگرشی بر آموزه‌های نهج البلاغه»
  • 186 مشاهدات
19 اردیبهشت

کرسی علمی ترویجی «مبانی و مولفه های رفتارهای آوایی در سازمان های آموزشی با نگرشی بر آموزه‌های نهج البلاغه» دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 برگزار می‌شود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه، این نشست به همت کمیته دستگاهی کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره دانشگاه شهید بهشتی برگزار می‌شود.

دکتر مرضیه محصص، عضو هیأت علمی دانشکده الهیات و ادیان دانشگاه شهید بهشتی؛ ارائه دهنده این نشست است.

 

کرسی علمی ترویجی مذکور،  روز دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 از ساعت 11:30 در سالن صدرالمتالهین دانشکده الهیات و ادیان برگزار خواهد شد.​​​​​​​

 

افزودن نظرات