دوره آموزشی "آشنایی با آب شیرین کن ها"
  • 446 بازدید
20 تیر

دوره آموزشی "آشنایی با آب شیرین کن ها" در تیر 1401 برگزار می شود.

این دوره در حوزه دوره های فنی تخصصی بخش آب   و آب و فاضلاب توسط مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود.

دکتر رشیدی مهر آبادی و دکتر گل صفتان مدرسان دوره مذکور هستند

افزودن نظرات