برنامه کارگاه‌های آموزشی آزمایشگاه آمار، احتمال و علم داده دانشکده علوم ریاضی
  • 436 بازدید

دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی کارگاه‌های آموزشی آزمایشگاه آمار، احتمال و علم داده  را در تابستان 1401 برگزار می نماید.

 

 

 


 

 


​​​​​​​

 

 


​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

افزودن نظرات