صفحه اصلی
کتاب «کووید۱۹: علم تا اثرات اجتماعی» توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شد
  • 561 مشاهدات

کتاب «کووید ۱۹: علم تا اثرات اجتماعی» توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شد

کتاب ) Covid -19 :Science to Social Impact  کووید۱۹: علم تا اثرات اجتماعی) به کوشش دکتر مونس رحماندوست، استادیار مرکز تحقیقات پروتئین دانشگاه بهشتی و دکتر سید امید رعنایی سیادت، دانشیار و مدیر این مرکز؛ توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شد.

بخش علمی این کتاب که با همکاری اعضای هیات علمی مرکز تحقیات پروتئین دانشگاه شهید بهشتی تهیه شده است، ابتدا طی دو فصل به بررسی تاریخچه مربوط به خانواده ویروس‌های کرونا و روال و روش‌های درمان آن می‌پردازد که با همت دکتر حسن کوچک‌زاده تهیه و تالیف شده است. سپس دکتر یحیی سفیدبخت به معرفی ساختار ویروس کرونا می‌پردازد و همچنین پروتئاز به عنوان یکی از مهمترین پروتئین‌های این ویروس به صورت جزئی‌تر در فصلی دیگر توسط دکتر یحیی سفیدبخت و دکتر مونس رحماندوست معرفی می‌شود.

تکنولوژی‌های مربوط به ساخت واکسن کرونا و پیشرفتهای به دست‌آمده در این زمینه در فصل پنجم این کتاب توسط دکتر فتانه فاطمی معرفی شده است. نهایتا در دو فصل بعدی کتاب، روش‌های شناسایی این ویروس در مراحل اولیه، به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای جلوگیری از گسترش بیماری، به تفصیل توسط دکتر ساره ارجمند و دکتر فتانه فاطمی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در بخش اجتماعی این کتاب، دکتر محمود سریع‌القلم، استاد دانشکده اقتصاد و علوم‌سیاسی دانشگاه شهید بهشتی؛ دکتر حیدرعلی مسعودی، استادیار این دانشکده و دکتر امیرمحمد حاجی‌یوسفی، دانشیار دانشکده مذکور هر یک فصلی را به ترتیب با عنوان‌های "کووید ۱۹ و توسعه: تاثیرات و پیامدها"، "کووید ۱۹ و همکاری/منازعه در روابط بینالملل" و "دیپلماسی خارجی ایران در دوره پاندمی کووید ۱۹" به نگارش درآورده‌اند.

این کتاب ابعاد کلی همه‌گیری کووید 19 را از منظر علمی و اجتماعی تبیین می‌کند. بخش علمی کتاب، حقایق مهم کووید 19، از جمله ساختار ویروس و تکنیک‌های تشخیص، درمان و تولید واکسن این بیماری را ارائه می‌دهد و یافتهها و دستاوردهای روز دنیا را در این زمینه پوشش می‌دهد. بخش اجتماعی این کتاب اثرات اجتماعی و پیامدهای این پاندمی را بررسی می‌کند و نگاهی به تاثیرات آن بر روابط بینالمللی و تعیین سیاستهای داخلی دارد.​​​​​​​

افزودن نظرات