صفحه اصلی
چاپ مقاله دکتر صوفی زاده در معتبرترین مجله‎ ی تخصصی انرژی
  • 588 مشاهدات

مقاله مشترک دکتر سعید صوفی زاده، عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم محیطی و محسن جمالی دانشجوی دوره دکتری این پژوهشکده، در مجله Renewable and Sustainable Energy Reviews  و تحت پشتیبانی گروه انتشاراتی الزویر "Elsevier Publishing Group "چاپ شد.

این مقاله‎ با عنوان "A comparative study of irrigation techniques for energy flow and greenhouse gas (GHG) emissions in wheat agroecosystems under contrasting environments in south of Iran" بخشی از نتایج رساله دوره دکتری محسن جمالی و به راهنمایی دکتر سعید صوفی زاده است که در زمره مقالات بسیار معدودی است که در دنیا اثر روش آبیاری را بر انتشار گازهای گلخانه‌ای به شیوه‌ای جامع کمی کرده است.

​​​​​​​

 

یکی از چالش‌های کشور در عرصه کشاورزی پایین بودن کارایی آبیاری و نیز انتشار حجم بالایی از گازهای گلخانه‌ای به اتمسفر است. مقاله حاضر به مدل‌سازی و کمی کردن اثر سیستم‌های آبیاری سنتی و نوین بر بیلان انرژی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در اکوسیستم‌های زراعی گندم پرداخته است که در نوع خود اولین بررسی در ایران و منطقه خاورمیانه و در زمره معدود مطالعات صورت گرفته در عرصه جهانی در این حوزه محسوب می‌شود. نتایج این پژوهش در قالب دو بخش مجزا برای دانشمندان عرصه کشاورزی و برای سیاستگذاران ارائه شده است.

 ضریب تأثیر (Impact Factor) این مجله 12.11 است که در حوزه‎ی "انرژی" جزء یک درصد برتر JCR  محسوب می‎شود

​​​​​​​

افزودن نظرات