معاونت پژوهشی و فناوری

آیین نامه ها
 

آیین نامه های مربوط به مرکز نشر آثار علمی دانشگاه

 
 

آیین نامه های دوره دکتری

 
 
 

آیین نامه های اعتبار ویژه پژوهشی

 
 
 

آیین نامه های تشویق مقاله و کتاب

 
 
 

آیین نامه های طرح های پژوهشی داخلی​​​​​​​

 
 

آیین نامه های فرصت مطالعاتی

 
 • آیین نامه فرصت مطالعاتی
 • شیوه نامه اجرایی فرصت مطالعاتی
 • جدول مقرری ارزی فرصت مطالعاتی
 
 

آیین نامه های دوره فرادکترا

 
 
 

آیین نامه های هسته های پژوهشی

 
 • آیین نامه هسته های پژوهشی
 • دستورالعمل اجرایی آیین نامه هسته های پژوهشی
 
 

آیین نامه های وزارت علوم و فناوری

 
 • آیین نامه قطب های علمی -
 • آیین نامه قطب دوره چهارم دی ماه 95
 • دستورالعمل تخلفات پژوهشی
 • آيين نامه تجليل از برگزيدگان پژوهش و فناوري سال 94
 • آیین نامه نحوه تاسیس شرکت های دانش بنیان​
 • آیین نامه دوره دکتری برای دانشجویان ورودی 1390 به بعد
 • آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیتهای واحد های پژوهشی
 • آئین نامه تأسیس واحد‌های پژوهشی
 • آیین نامه ارتقا اعضای هیأت علمی موسسه‎های آموزش عالی پژوهشی و فناوری دولتی و غیر دولتی
 • دستورالعمل ماده 5 آیین نامه پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی (جدید - اردیبهشت 99)
 • قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی (جدید - اردیبهشت 99)​​​​​​​
 
 

سایر آیین نامه ها

 
 • آیین نامه دستورالعمل اجرایی ماموریت های پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی 
 • آیین نامه همایش های علمی 1397
 • نقشه جامع علمی کشور
 • شيوه نامه تقدیر از پژوهشگران دانشگاه
 • دستورالعمل اجرایی انتشارات
 • دستورالعمل تعیین نحوه تکثیر پایان نامه های چاپی و الکترونیکی
 • آیین نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور​
 • آیین نامه پذیرش اعضای وابسته از خارج و داخل دانشگاه
 • فرایند تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در هر سال تحصیلی
 • آیین نامه بیت
 
 

آیین نامه های پژوهانه(در حال حاضر اجرایی نیست)

 
 • آیین نامه اجرایی اعطای پژوهانه به دانشجویان دکترا
 • شیوه نامه اجرای اعطای پژوهانه به دانشجویان دکترا
 • شیوه نامه اجرایی معرفی برای دریافت پژوهانه از بنیاد ملی نخبگان