مدیران

معاون پژوهشی و فناوری

دکتر بابک شکری

استاد دانشکده فیزیک

تلفن :  29902236 

فکس : 22431586

 

 

مدیر برنامه‌ریزی و پژوهش تحصیلات تکمیلی

دکتر مصطفی زنديه

استاد دانشکده مدیریت و حسابداری

تلفن : 29902066 - 29902067

 

 

رئیس اداره ارزیابی پژوهشی

دکتر احسان بهرامی سامانی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم ریاضی

تلفن : 29903118

 

 

مدیر پشتیبانی پژوهشی و فناوری

دکتر سیده مهری حمیدی سنگدهی                  

عضو هیأت علمی پژوهشکده لیزر وپلاسما

تلفن : 29902066-29902067

 

 

سرپرست آزمایشگاه مرکزی دانشگاه

دکتر مهدی جهانفر

 عضو هیأت علمی دانشکده علوم و فناوری‌های زیست

تلفن : 29902066 -29902067

 

 

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد

دکتر نيلوفر رضوی

عضو هیأت علمی دانشکده معماری و شهرسازی

تلفن : 29902323-29902077

 

 

رئیس اداره کتابخانه‌ها

دکتر محسن حاجی‌زین‌العابدینی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

تلفن : 29902342 - 29902323 

 

 

رئیس اداره موزه و اسناد

دکتر زهیر صامیان گرجی

عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی

تلفن : 29902323

 

 

مدیر همکاری‌های پژوهشی و ارتباط با صنعت

دکتر حسن حقيقی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر

تلفن : 29902066 -29902067

 

 

رئیس اداره همکاری‌های پژوهشی بین دانشگاهی

دکتر محمود نشاطی

عضو هیأت علمی دانشکده علوم و مهندسی کامپیوتر

تلفن تماس : 29902066 - 29902067

 

 

سرپرست اداره ارتباط با صنعت و جامعه

دکتر محمد علی احترام

عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک و انرژی

تلفن : 29902066 

 

 

مدیر مرکز نشر آثار علمی

دکتر محمدرضا نبید

استاد دانشکده علوم شيمی و نفت

تلفن  :  29902070

 

 

رئیس اداره نشریات

دکتر فراهم احمدزاده

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم محیطی

تلفن :  29902069