سامانه ها و نرم افزارهای معاونت پژوهشی

معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، با بهره گیری از توان متخصصین، سامانه های پژوهشی مفیدی در اختیار پژوهشگران قرار داده است.
این سامانه ها به ترتیب زیر در راستای سهولت دسترسی پ بالا بردن کیفیت پژوهش، ایحاد و راه اندازی شده اند.

 

سامانه بیت

 

سامانه سرمد

سامانه رایانش موازی دانشگاه با هدف فراهم آوردن بستر تحقیق حرفه ای و پر سرعت، با همت معاونت پژ>هش و فناوری دانشگاه راه اندازی شده

لینک

 

سامانه علم سنجی دانشگاه

سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۴۰۰ با هدف استخراج و نمایش به‌روز شاخص‌های علم‌ سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه، توسط معاونت پژوهشی و فناوری، پیاده سازی و اجرا شد.

لینک

 

سامانه خیام

سامانه خیام، سامانه رتبه‌بندی نشریه های بین‌المللی است که در سال 1399 با هدف ایجاد رتبه­بندی و بستری برای نمايش اطلاعات رسته‌بندي نشريه‌های خارجي، توسط معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه شهید بهشتی، پیاده سازی و اجرا شده است.

لینک

 

نرم افزار ترفیع و گرنت 1400

 

لینک

راهنمای تکمیل وب سایت شخصی اساتید


لینک