صفحه اصلی
جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود پژوهشکده اعجاز قرآن
  • 359 مشاهدات

جلسه معارفه دانشجویان جدید الورود پژوهشکده اعجاز قرآن در تاریخ دوشنبه دوم مهرماه 1397 برگزار می گردد. 

اطلاعیه جلسه معارفه.png