صفحه اصلی
پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم
  • 420 مشاهدات

پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم

 

عکسهای همایش پنجم 30-1.jpg

 

 پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم در تاریخ دهم مهر ماه 1398 در مرکز همایش های بین المللی ابوریحان دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.

گزارش روابط عمومی دانشگاه از همایش

گزارش تصویری

 

 

سخنرانی رئیس همایش: 

عکسهای همایش پنجم 32.jpg

 

دکتر فرزانه روحانی مشهدی

استادیار پژوهشکده اعجاز قرآن

 

گزارش خبرگزاری ها از این سخنرانی

 

سخنران کلیدی اول:

عکسهای همایش پنجم 40.jpg

 

دکتر سعد الله نصیری قیداری

رئیس دانشگاه شهید بهشتی

 

گزارش خبرگزاری ها از این سخنرانی 

 

سخنران کلیدی دوم:

عکسهای همایش پنجم 39.jpg
 

دکتر منصور پهلوان

استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران

 

گزارش خبرگزاری ها از این سخنرانی

 

سخنران کلیدی سوم:

عکسهای همایش پنجم 41.jpg
 

دکتر فتح الله نجارزادگان

استاد علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی

 

گزارش خبرگزاری ها از این سخنرانی

 

سخنران اختتامیه:

عکسهای همایش پنجم 15.jpg
 

دکتر محمد مهدی طهرانچی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

 

گزارش خبرگزاری ها از این سخنرانی

 

مقالات همایش:

 

کتابچه چکیده مقالات پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم

 

مجموعه مقالات کامل پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم​​​- جلد1- مقالات ارائه شفاهی

مجموعه مقالات کامل پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم- جلد2- مقالات پوستری برتر​

مجموعه مقالات کامل پنجمین همایش ملی اعجاز قرآن کریم- جلد3- مقالات پوستری

 

 

 

 

 

کمیته علمی همایش پنجم.png