صفحه اصلی
دومین-همایش-اعجاز-قرآن-کریم
  • 360 مشاهدات
 
اعضای کمیته علمی همایش
 
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

دانشگاه

1

حجت الاسلام دکتر محمد سادات منصوری

شهید بهشتی

2

دکتر علیرضا طالب پور

شهید بهشتی

3

حجت الاسلام دکترمحمد علی رضایی اصفهانی

جامعه المصطفی قم

4

حجت الاسلام دکتر محمد ابراهیمی

شهید بهشتی

5

دکتر محمد علی مظاهری

شهید بهشتی

6

دکتر مجید معارف

تهران

7

دکتر محمود واعظی

تهران

8

دکتر سید محسن میرباقری

شهید رجایی

9

حجت الاسلام دکتر محمود متوسل آرانی

تهران

10

دکتر محمد محجل

شهید بهشتی

11

دکتر حسین شجاعی

شهید بهشتی

12

دکتر غلامرضاحسن زاده

تهران

13

دکتر محمدرضا فقیهی

شهید بهشتی

14

دکتر غلامرضا براتی

شهید بهشتی

15

دکتر مهدی دوایی

دانشگاه آزاد

16

دکتر سعید رضا عاملی

شهید بهشتی

17

دکتر حمیدرضا ربیعی

صنعتی شریف

18

خانم دکتر شادی نفیسی

تهران

19

خانم دکتر مهرنوش شمس فرد

شهید بهشتی

20

خانم دکتر میردهقان

شهید بهشتی

21

خانم دکتر فرزانه روحانی

شهید بهشتی

افزودن نظرات